Hromadné přijímání žádostí o přístupové údaje

Dovolujeme si vás informovat, že vzhledem ke standardizaci nastavení procesů pro agendu eRecept budeme s platností od 1. července 2018 přijímat hromadné žádosti o přístupové údaje pro práci s eReceptem za zaměstnance zdravotnických zařízení od počtu minimálně 20 žadatelů (včetně) na jedno podání.

Pokud bude počet nových pracovníků, kteří budou žádat o přístupové údaje pro práci s eReceptem, v daném zařízení menší než 20, je nutné, aby si každý pracovník podal svou vlastní žádost prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněném na našich webových stránkách https://www.epreskripce.cz/pristup-k-elektronicke-preskripci. Ve formuláři může každý zadat doručovací adresu, kam budou jeho přístupové údaje dodány.

Toto opatření zavádíme z důvodu zvýšení kvality poskytovaných služeb, zrychlení procesu vyřizování žádostí a v neposlední řadě pro zajištění bezpečnosti osobních dat žadatelů.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Oddělení eRecept