Informace k žádostem o udělení výjimky z povinnosti elektronické preskripce

V posledních dnech evidujeme narůstající počet žádostí o udělení výjimky z povinnosti elektronicky předepisovat léčivé přípravky. I když je doporučení lékařům, aby zaslali takovou žádost na SÚKL, mylně uváděno i některými odbornými institucemi, sdělujeme, že SÚKL není kompetentní k tomu, aby uděloval jakékoli výjimky z dodržování platných právních předpisů. Povinnost elektronické preskripce je dána zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, a jediné výjimky z povinnosti elektronicky předepisovat stanoví vyhláška č. 415/2017 Sb., přičemž gestorem obou uvedených právních předpisů je Ministerstvo zdravotnictví.

Veškeré informace k elektronické preskripci jsou uveřejněny na webových stránkách www.epreskripce.cz, kde je i kompletní popis toho, co je třeba učinit pro zahájení používání eReceptu (https://www.epreskripce.cz/lekar/jak-ziskam-pristup-k-cu). V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se elektronické preskripce je možné se obrátit na naši infolinku 800 900 555 nebo zaslat zprávu na emailovou adresu erecept@sukl.cz.