Uživatelská příručka webové aplikace pro pacienty

V tomto článku si dovolujeme zveřejnit uživatelskou příručku webové aplikace pro pacienty. Tento dokument je uživatelskou příručkou webové aplikace pro pacienty pro část nastavení a správy souhlasů pro lékový záznam pacienta.

Pacient pomocí této části aplikace uděluje souhlasy lékařům, lékárníkům a klinickým farmaceutům pro nahlížení do lékového záznamu pacienta.

Pacient má možnost zakázat souhlas pro lékaře, lékárníky a klinické farmaceuty. V takovém případě pak lékař, lékárník nebo klinický farmaceut nemůže nahlížet do lékového záznamu pacienta.

Rodič či osvojitel má možnost prostřednictvím webové aplikace spravovat souhlasy či nesouhlasy s nahlížením na lékový záznam svého dítěte.

Nahlížet do lékového záznamu pacienta budou moci lékaři, lékárníci a kliničtí farmaceuti od 1. 6. 2020.