Dovolujeme si vás informovat, že je připraven release IS eRecept.   Nasazení na TEST proběhlo dne 19.9.2018. Nasazení na PRODUKCI proběhne dne 27.9.2018.   Release bude obsahoval drobný rozvoj: Omezení pro...
Dovolujeme si vás informovat, že je připravován release IS eRecept.   Nasazení na TEST proběhne dne 7.8.2018. Nasazení na PRODUKCI proběhne dne 10.8.2018.   Release bude obsahoval drobný rozvoj: Nová kontrola...
SÚKL zveřejňuje průběžnou statistiku elektronické preskripce za rok 2018. Statistiku určenou pro širokou veřejnost naleznete zde. Statistika obsahuje zejména obecný pohled na předepisování elektronických receptů od účinnosti povinné elektronické...
Na základě dotazů z lékáren zveřejňujeme, jak se tvoří identifikátor eReceptu. Pro identifikaci dokladů (předpisů, výdejů) jsou používány 12znakové identifikátory generované na straně centrálního IS. Tyto identifikátory obsahují pouze velká...
Na základě dotazů z lékáren zveřejňujeme možné stavy eReceptu. Každý předpis má nastaven přesně jeden z následujících stavů: Ke schválení – lékař uložil předpis do CÚeR, ale zatím na něj nelze vydat léčivo a je nutné jej nejprve nechat...
SÚKL informuje o jednáních, seminářích a dalších aktivitách, v rámci nichž poskytuje veřejnosti informace o povinné elektronické preskripci. Tyto aktivity jsou zaměřeny zejména na odbornou veřejnost (lékaři, lékárníci, dodavatelé SW), ale...
Informujeme Vás, že vyhlášky k provedení § 80 ZoL jsou publikovány ve Sbírce předpisů České republiky. 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích...
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) byl v posledních dnech ze strany lékařů, lékárníků a zdravotnických zařízení opakovaně informován o tom, že některé soukromé společnosti údajně oslovují jednotlivé subjekty v souvislosti s jejich...
Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, někdy zjednodušeně nazývaný jako elektronický podpis, je nezbytný pro účast v systému elektronické preskripce (eRecept). Kvalifikovaný certifikát dle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém...
Podle § 1 odst. 3 písm. a) vyhlášky č.54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ vyhláška“) lze pro...