Upozornění na možné výpadky testovacího prostředí

Dovolujeme si upozornit, že tento týden (do 20. 8. 2017) může v rámci konfigurace infrastruktury dojít ke krátkodobým výpadkům testovacího prostředí.

Ačkoli nepředpokládáme, že by tyto změny měly mít negativní vliv na dostupnost testovacího prostředí, nelze ve výjimečných případech ve večerních hodinách zcela vyloučit krátké výpadky.

 

Oddělení eRecept
14. 8. 2017

Povinná elektronická preskripce – pacient dostane svůj lék i v případě výpadku systémů

Při prokazatelném výpadku elektrické energie či internetu bude možné vystavit recept pacientovi i v papírové podobě, stejně jako doposud. 

Konkrétní situace, kdy bude možné vystavit recept v papírové podobě, budou uvedeny v prováděcím právním předpisu, který je nyní připravován. V přesně definovaných případech tedy lékař nevystaví elektronický recept, ale použije recept papírový, který se používá nyní.

Jaký je postup při vystavování eReceptu/výdeji léků při výpadku systémů?

Dojde-li např. k prokazatelnému výpadku elektrické energie či internetu, bude možné vystavit recept pacientovi i v papírové podobě. Konkrétní situace jsou uvedeny v prováděcím právním předpisu 415/2017 Sb.

Vystavení receptu

V přesně definovaných případech (uvedených ve vyhlášce) tedy lékař nevystaví eRecept, ale klasický papírový recept, který se používá nyní.

Výdej léku v lékárně

Informace pro subjekty používající pro komunikaci s CÚER routery

Pro všechny stávající subjekty, které pro komunikaci s CÚER používají routery, dojde s přechodem na nový IS eRecept ke změně. Tento nový systém eRecept již pro komunikaci routery nebude využívat, ale pro zajištění funkčnosti je nutné mít nainstalovaný SSL certifikát.

Tento certifikát je možné si stáhnout na stránkách https://pristupy.sukl.cz/ , kde je k dispozici i návod, jak postupovat.

Harmonogram přechodu na nové řešení CÚER

SÚKL zveřejňuje informace o podrobném harmonogramu bezpečného přechodu ze stávajícího dočasného řešení CÚER na nové řešení CÚER.

Pro vysvětlení je třeba ještě doplnit, že termín spuštění služby předepisování lékařům je posunut oproti zahájení provozu nového řešení na produkci z toho důvodu, aby pacienti nebyli vystaveni riziku, že s novým eReceptem zamíří do lékárny, která ho ještě nebude umět vydat. Tento posun byl původně stanoven na cca 2 týdny, v souvislosti s informací o nutnosti generovat SSL certifikáty pro lékárny byla tato doba prodloužena až do 31.7.2017.