Informace týkající se převodu či prodeje praxe a dalších případných změn Z důvodu množících se dotazů ze strany odborné veřejnosti si vás dovolujeme informovat o tom, jak je třeba postupovat v konkrétních situacích, kdy se mění vlastník...
SÚKL zveřejňuje průběžnou statistiku elektronické preskripce za rok 2018. Statistiku určenou pro širokou veřejnost naleznete zde. Statistika obsahuje zejména obecný pohled na předepisování elektronických receptů od účinnosti povinné elektronické...
SÚKL informuje o jednáních, seminářích a dalších aktivitách, v rámci nichž poskytuje veřejnosti informace o povinné elektronické preskripci. Tyto aktivity jsou zaměřeny zejména na odbornou veřejnost (lékaři, lékárníci, dodavatelé SW), ale...
Informujeme Vás, že vyhlášky k provedení § 80 ZoL jsou publikovány ve Sbírce předpisů České republiky. 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích...
Řada lékařů, zejména těch, kteří jsou v penzi, předepisuje léčivé přípravky pouze pro svou potřebu či pro potřebu svých rodinných příslušníků. Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo vyhlášku, která vyjmenovává situace, kdy bude možné i...
Platnost eReceptu je stejná jako u „klasických“ papírových receptů. eRecept je lékařský předpis, pouze v elektronické podobě. Obvyklá platnost receptu je 14 dní, existují však určité výjimky: antibiotika a chemoterapeutika: 5...
Všechny recepty, které byly v papírové podobě vystaveny před 1. 1. 2018, bude možné v lékárně uplatnit v papírové podobě po ceou dobu platnosti daného receptu, tedy i po 1. 1. 2018.
Pacient obdrží e-mail se zašifrovanou přílohou ve formátu pdf, obsahem této přílohy je průvodka eReceptu. Přílohu e-mailu bude moci pacient otevřít po zadání hesla – čísla pojištěnce. Nikdo neoprávněný tedy nebude moci průvodku e-mailu otevřít.
Pokud je identifikátor eReceptu předán na papírové průvodce, hlavním poznávacím znakem je identifikátor eReceptu. Na eRecept se zároveň nedává razítko ani podpis lékaře – ten je nahrazen osobním kvalifikovaným certifikátem, tzv. elektronickým...
Identifikátor eReceptu je 12místný kód, který je vyjádřen dvěma způsoby, a to alfanumerickým (kombinace číslic a písmen) a čárovým kódem. Nepovinně je možné na průvodce eReceptu uvádět i tzv. QR kód.