Na této stránce naleznete prezentace ze seminářů, které pořádalo Ministrestvo zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv k problematice eReceptu   17. 5. 2018 - Ostrava eRecept a jeho budoucnost - Irena Storová...
V souboru níže najdete návod na nastavení mobilní aplikace eRecept pro operační systém iOS. jak_nastavit_mobilni_aplikaci_erecept_pro_operacni_system_ios_v01.pdf  
Doporučený vzor průvodky elektronického receptu naleznete zde.
V souboru níže najdete návod, jak vyexportovat podpisový certifikát. jak_vyexportovat_podpisovy_certifikat_v01.pdf
SÚKL zveřejňuje průběžnou statistiku elektronické preskripce za rok 2018. Statistiku určenou pro širokou veřejnost naleznete zde. Statistika obsahuje zejména obecný pohled na předepisování elektronických receptů od účinnosti povinné elektronické...
SÚKL informuje o jednáních, seminářích a dalších aktivitách, v rámci nichž poskytuje veřejnosti informace o povinné elektronické preskripci. Tyto aktivity jsou zaměřeny zejména na odbornou veřejnost (lékaři, lékárníci, dodavatelé SW), ale...
Informujeme Vás, že vyhlášky k provedení § 80 ZoL jsou publikovány ve Sbírce předpisů České republiky. 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích...
Webová aplikace pro pacienty Webová aplikace pro pacienty slouží k vyhledávání předepsaných elektronických receptů (eReceptů), které byly danému pacientovi předepsány. V aplikaci lze zobrazit detail eReceptu včetně výdejů provedených na...
Na přiloženém videu naleznete postup jak se připojit a pracovat s mobilní aplikací pro pacienta. Mobilní aplikace pro pacienta - videonávod
Na přiloženém videu naleznete postup jak se připojit a pracovat s webovou aplikací pro pacienta. Webová aplikace pro pacienta - videonávod