Registrované klientské systémy pro lékaře a lékárníky

Princip elektronického receptu je postaven na existenci Centrálního úložiště elektronických receptů, který zajištuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), jako část systému eRecept, se kterým komunikuje klientský software lékařů a lékárníků. Klíčovým fungováním celého systému je správná implementace funkcí komunikačního rozhraní definovaného SÚKL do koncových systémů

SÚKL připravil na základě odborné veřejnosti systém registrace software lékařů a lékárníků, který má být nápomocen k lepší orientaci koncových uživatelů v úrovni spolupráce jednotlivých systémů s Centrálním uložištěm elektronických receptů, tj. se systémem eRecept.

Registraci lékařského/lékárenského software vždy zajišťuje výrobce. Na základě splnění podmínek registračního procesu je vydáno osvědčení o registraci pro konkrétního výrobce, konkrétní SW a pro konkrétní rozhraní systému eRecept. Registrace osvědčuje, že konkrétní registrovaný SW je kompatibilní se systémem eRecept a má implementované všechny důležité služby.

Podrobnější informace o registraci a nové verzi rozhraní naleznete v následujícím odkazu. https://epreskripce.cz/aktuality/registrace-informacnich-systemu-pro-lekare-lekarniky-aktualizace

V níže uvedeném seznamu naleznete registrované informační systémy pro verzi rozhraní 201704 a nově pro verzi 201912. V současné době probíhá nová registrace pro verzi rozhraní 201912. Pokud chce výrobce obnovit registraci dle aktuálně nastavených podmínek, musí opět projít procesem testování všech funkcionalit a získat platnou registraci pro aktuální verzi rozhraní.

Seznam platných registrovaných informačních systémů pro aktuální verzi rozhraní 201912 bude zveřejněn na základě úspěšně provedených a požadovaných testů a vystavením osvědčení o registraci.

Seznam registrovaných SW

Výrobce Software Typ SW verze 201704 verze 201704 a 201912
Apatyka servis s.r.o. Mediox Lékárenský Registrován Neaktuální
Apatyka servis s.r.o. PenWin Lékárenský Registrován Neaktuální
APC Medias, s.r.o. Elita Lékařský Registrován Neaktuální
B&G software, s.r.o. 3L Lékařský Registrován Neaktuální
CETRON - Ing. Martin Bencko Apothéké Lékárenský Registrován Probíhá…..
DATA-PLAN Bohemia spol. s r.o. WinMed2 Lékařský Registrován Neaktuální
Fill SW servis s.r.o. MEDICO Lékárenský Registrován Neaktuální
FaRMIS s.r.o. FaRMIS2 Lékárenský Registrován Registrován
KASA FIK s.r.o. KASA FIK eRecept Lékařský Registrován Neaktuální
Lekis s.r.o. Lekis pro Windows Lékárenský Registrován Neaktuální
MEDAX Systems s.r.o. SmartMEDIX Lékařský Registrován Neaktuální
Medical Systems a.s. IKIS Lékařský Registrován Neaktuální
Medicalc software s.r.o. Medicalc4 Lékařský Registrován Registrován
MICROSITE CZ s.r.o. Vizit Lékařský Registrován Neaktuální
PRAKTIK SW spol. s r.o. Praktik Lékařský Registrován Neaktuální
RR - servis, s.r.o. Tara Lékárenský Registrován Neaktuální
STAPRO s.r.o. FONS Akord Lékařský Registrován Neaktuální
STAPRO s.r.o. FONS Enterprise Lékařský Registrován Neaktuální
Steiner, s.r.o. UNIS  Lékařský Registrován Neaktuální

Registrace systému není povinná. I neregistrovaný systém může komunikovat s Centrálním úložištěm elektronických receptů, nicméně Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nemůže potvrdit, že daný klientský SW využívá všech možností Centrálního úložiště.

Seznam výrobců a klientských SW je aktualizován při změně registrace.

Poslední aktualizace 23. 6. 2021