Statistika elektronické preskripce

SÚKL zveřejňuje průběžnou statistiku elektronické preskripce za rok 2018.

Statistiku určenou pro širokou veřejnost naleznete zde. Statistika obsahuje zejména obecný pohled na předepisování elektronických receptů od účinnosti povinné elektronické preskripce včetně informací o výdejích v lékárnách.

Technickou statistiku určenou zejména pro dodavatele lékařských a lékárenských SW naleznete zde. Statistika mimo jiné obsahuje pro jednotlivé webové služby seznam chyb a jejich četnost. Na základě této statistiky je možné na straně výrobců SW přijmou opatření vedoucí k eliminaci či zmenšení četnosti chybného volání služeb CÚeR (např. lepším ošetřením vstupních dat atd.).

Statistika je aktualizována zpravidla jednou týdně.