Webová a mobilní aplikace pro práci s CÚeR - LÉKÁRNÍK

Webová aplikace pro lékárníky

Tato aplikace slouží, v souladu se zákonem a vyhláškou, k možnosti ověřit si eRecept v případě výpadků systémů lékárny (internetu, elektřiny, systému lékárny). Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékárníka od SÚKL. V případě výpadku centrálního systému eRecept lze použít webovovou aplikaci v záložním datovém centru viz. níže.

Vstup do aplikace:

Vstup do aplikace - LÉKÁRNÍK

https://lekarnik.erecept.sukl.cz

(pro vstup je potřeba nainstalovaný přístupovový SSL certifikát, jinak se zobrazí chybové hlášení)

 

Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-pro-lekarnika-videonavod

Videonávod pro práci s aplikací v části lékového záznamu: https://www.epreskripce.cz/webova-aplikace-pro-lekarnika-lekovy-zaznam-videonavod

Mobilní aplikace pro lékárníky

Tato aplikace slouží, v souladu s připravovanou vyhláškou, k možnosti ověřit si eRecept v případě výpadků systémů (internetu, elektřiny, systému lékárny). Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékárníka od SÚKL.

Aplikace je dostupná ke stažení pro operační systém Android a iOS:

 

Aplikace pro Android                    Aplikace pro iOS

 

Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/mobilni-aplikace-pro-lekarnika-videonavod

Návod na zkopírování souborů z počítače do mobilního zařízení pomocí kabelu (Android): https://www.epreskripce.cz/jak-zkopirovat-soubory-z-pocitace-do-mobilniho-zarizeni-pomoci-kabelu-android

Návod na instalaci certifikátů pro mobilní aplikaci (Android / iOS): https://www.epreskripce.cz/navod-k-instalaci-certifikatu-pro-mobilni-aplikaci

 

Přístup do záložního datového centra

Použití aplikací je možné i v době výpadku centrálního systému eRecept. Mobilní aplikace pozná výpadek centrálního systému automaticky a nabídne přepnutí do záložního datového centra. Webovou aplikaci je potřeba spustit na záložní adrese: https://lekarnik.zalozni-erecept.sukl.cz/. Přístupové údaje jsou totožné s primárním systémem. Postup a podmínky použití záložního datového centra jsou zde. I přes existenci webové a mobilní aplikace doporučujeme zapracování této funkčnosti do lékárenských SW.

 

Odd. eRecept
6.12.2017

Aktualizace 1.6. 2020