Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Aktuální stav realizace projektu NIX-ZD.CZ II 2018

Rádi bychom Vás informovali o průběhu realizace projektu NIX-ZD.CZ II. (epreskripce/edispenzace) za uplynulý kalendářní rok 2018.

Jak již bylo zveřejněno na našem webu v sekci projektu Přeshraniční výměny, SÚKL dne 1.7.2018 začal ve spolupráci s Krajem Vysočina realizovat projekt přeshraniční výměny elektronických receptů, který nese oficiální název „Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice - NIX-ZD.CZ II. (epreskripce/edispenzace)“.Jsme velmi rádi, že jsme do projektu vstoupili právě ve spolupráci s Krajem Vysočina, jež v průběhu projektu „Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice – NIX-ZD.CZ“ vybudoval Národní kontaktní místo (NCP), tedy vstupní bránu eHealth pro Českou republiku, která umožní naše zapojení  do celoevropského mechanismu výměny zdravotnických dat pro službu pacientského souhrnu. Na tuto práci budeme v rámci projektu NIX-ZD.CZ II. moci navázat využitím NCP i pro přeshraniční výměnu elektronických receptů.

 

Od začátku realizace projektu NIX-ZD.CZ II. se událo mnoho věcí, o kterých bychom Vás rádi informovali formou tohoto souhrnného článku. Ještě před začátkem projektu došlo k vytvoření projektového týmu, jehož členové svými znalostmi obsáhnou všechny oblasti zásadní pro realizaci projektu, zejména sémantiku, farmacii a technická řešení. Souběžně se vznikem projektového týmu byly naplánovány projektové schůzky, ať už organizované členy projektového týmu, nebo předsedajícími osobami pracovních skupin na úrovni EU.  Vzhledem k tomu, že projekt NIX-ZD.CZ II. probíhá v mnoha členských státech a předpokladem pro jeho úspěšnou realizaci je vzájemná spolupráce, zástupci jednotlivých zemí jsou členy odborných pracovních skupin, které tvoří platformu pro spolupráci na nadnárodní úrovni.

V průběhu letošního podzimu bylo uskutečněno několik významných akcí. Někteří zástupci projektového týmu se zúčastnili dvou setkání pracovních skupinu v Bruselu. Na setkání sémantické pracovní skupiny se probíraly například výstupy spojené s proběhlým testováním států, které mají dopad na sémantickou oblast. Mezi technická setkání organizovaná Krajem Vysočina patří Bootcamp, který se zaměřil na testování interoperability mezi IS a na další technické úlohy, prozatím ale pouze v rámci projektu NIX-ZD.CZ, tedy pacientského souhrnu. Dne 22. 11. 2018 proběhl v Evropském domě v Praze 5 veřejný seminář, který byl poprvé společný pro projekty NIX-ZD.CZ a NIX-ZD.CZ II. Na této akci organizované Krajem Vysočina došlo také poprvé k oficiálnímu představení nového projektu NIX-ZD.CZ II. (epreskripce/edispenzace) veřejnosti.

Doposud jsme se v článku zabývali seznámením se s projektem a představením hlavních událostí roku 2018. Rádi bychom Vás dále informovali blíže i o tom, jak postupujeme v souladu s projektovým harmonogramem. Momentálně se nacházíme v přípravné a implementační fázi, jejíž nedílnou součástí je zorientování se v problematice, analýza, namapování procesů a postavení základních pilířů projektu.

Jedním z nich je národní architektura, která vyžaduje analýzu současné architektury a návrh úprav (včetně vazeb na eGovernment, eIDAS, zdravotní registry a EU interoperabilitu). Existuje zpracovaný návrh Enterprise architektury popisující organizační rámec, hierarchii, use case a jednotlivé vrstvy komplexní architektury systému pro službu epreskripce/edispenzace.

Ustanovení organizačních podmínek a procesů je dalším nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci procesu a zahrnuje například use case výdejů léčivých přípravků českým pacientem v zahraničí a zahraničním pacientem v ČR, jejichž návrhy byly v průběhu roku vypracovány.

Bez ohledu na časový harmonogram se nám během doby od zahájení projektu podařilo najít odpovědi na několik otázek, které v souvislosti s realizací projektu vyvstaly a které bychom Vám rádi nastínili. Jednou z těchto otázek jsou například úhrady léčivých přípravků. V tomto ohledu by se nemělo pro pacienta nic měnit, tedy vyúčtování si bude pacient řešit se svou zdravotní pojišťovnou dodatečně po návratu do své vlasti. Další otázkou bylo, zda a případně jaké LP budou vyňaty z přeshraniční výměny elektronických receptů. V tuto chvíli je situace taková, že LP s omezením, tj. konopí, předpisy s modrým pruhem, dále IPLP a neregistrované HVLP nebude možno z různých důvodů posílat do přeshraniční výměny.

Zásadní roli na fungování budoucnosti projektu hraje samozřejmě i legislativní stránka věci. Nyní již probíhají aktivní jednání se zástupci legislativního odboru MZ o potřebné změně legislativy. Konkrétně je nutné, aby došlo ke stanovení legislativních a bezpečnostních požadavků pro potřeby přeshraniční výměny eReceptů a požadavků na ochranu osobních dat.

Vzhledem k tomu, že se v jednotlivých členských zemích EU liší úřední jazyk a číselníky používané pro kódování informací obsažených na eReceptu, je pro srozumitelnost eReceptů důležitá spolupráce v  oblasti sémantiky. Aktuálně probíhá rozšiřování MVC katalogu (master value sets catalogue) společně s překlady a mapováním dle národních standardů. V ČR probíhá mapování a překlad SÚKL číselníků na OpenData vzhledem k MVC katalogu, což je katalog hlavních hodnot, který je spravovaný Evropskou komisí a bude ho využívat každá členská země zapojená v projektu.  

O dalších důležitých novinkách Vás budeme průběžně informovat na našich stránkách v sekci projektu Přeshraniční výměny. Další informace týkající se projektu můžete nalézt také na projektovém webu Kraje Vysočina zde. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se projektu Přeshraniční výměny nás, prosím, neváhejte kontaktovat na adresu erecept@sukl.cz, rádi Vaše případné dotazy zodpovíme. Budeme také velmi rádi za případné podněty a návrhy související s připravovaným řešením.