Očkování

V souvislosti s novelou zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a jejím dopadu do zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, která nabyla účinnosti dne 8. října 2021, realizuje SÚKL elektronickou evidenci záznamů o očkování. Tento modul se včetně centrálního úložiště záznamů o očkování stane součástí systému eRecept.

Na základě novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a jejím dopadu do zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech SÚKL připravuje elektronickou evidenci záznamů o provedeném očkování.