Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

SÚKL připravuje elektronickou evidenci záznamů o provedeném očkování

Na základě novely zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a jejím dopadu do zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech SÚKL připravuje elektronickou evidenci záznamů o provedeném očkování. Tato novela zákona již je zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2021 Sb. a účinnost pro tuto změnu v elektronické evidenci je stanovena jako „plovoucí“.

Evidence elektronických záznamů o očkování bude povinná a Centrální úložiště eOčkování bude součástí informačního systému eRecept.

V reálné praxi bude elektronická evidence záznamů o provedeném očkování probíhat tak, že lékař učiní záznam o aplikovaném očkování konkrétnímu pacientovi. Zaznamenat provedené očkování se bude týkat veškerých druhů očkování, tedy pravidelného, zvláštního, mimořádného, dobrovolného, hrazeného i nehrazeného.

Na základě provedení tohoto záznamu budou veškeré elektronické záznamy o očkování uloženy v Centrálním úložišti záznamů o očkování. Následné nahlížení na evidenci očkování bude umožněno prostřednictvím lékového záznamu pacienta při splnění stejných podmínek jako pro lékový záznam. Tyto podmínky naleznete ZDE.

Zdravotničtí pracovníci budou moci využívat pro tuto novou službu jak svůj SW, který mají na pracovišti, tak aplikace, které vytvoří SÚKL a bude je zdravotnickým pracovníkům poskytovat bezplatně.

Přístup k této evidenci o očkování bude zprostředkován i pro Krajské hygienické služby, a to v rozsahu, ke kterému jsou legislativně oprávněny

Aktuálně již proběhly 2 webináře pro dodavatele a dne 18. října 2021 bude zpřístupněno
testovací prostředí včetně kompletní technické dokumentace pro dodavatele koncových SW. V průběhu podzimu 2021 bude probíhat vývoj a testování na straně dodavatelů.

Od 1. prosince 2021 bude na straně SÚKL připraveno produkční prostředí a od tohoto data bude pacientům umožněno vyjádřit nesouhlas s nahlížením na očkování obdobně jako pro lékový záznam. Záznam o očkování bude možné provést od 1.1.2022.