Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Často kladené otázky - Sdílený lékový záznam

Často kladené otázky - FAQ. Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Podrobný návod procesu udělování souhlasu/nesouhlasu s nahlížením do lékového záznamu pacienta naleznete ZDE.

Pokud nevlastníte nový občanský průkaz (průkaz s čipem), který by Vám umožnil rychlý a pohodlný přístup do webové aplikace, tak je možné zřídit si uživatelský účet na www.identitaobcana.cz. Veškeré informace týkající se registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do aplikace systému eRecept pro pacienta, přihlášení do aplikace systému eRecept pro pacienta na základě registrovaného profilu v NIA nebo elektronického občanského průkazu naleznete na následujícím odkazu: návod pro registraci a aktivaci uživatelského přístupu. Poté, co projdete procesem přihlášení do webové nebo mobilní aplikaci, je možné si v sekci Přístupy nastavit udělení souhlasu nebo nesouhlasu pro zdravotnické skupiny (lékař, lékárník, klinický farmaceut) nebo pak následně udělit souhlasy pro jednotlivé lékaře nebo lékárníky, kteří Vám v minulosti vystavili nebo vydali eRecept.

 

Ať už pacient zvolí jakoukoli formu pro vyslovení souhlasu či nesouhlasu s nahlížením na údaje zobrazující se prostřednictvím jeho lékového záznamu (webová aplikace, formulář zaslaný datovou schránkou, listinné podání), vyslovení projevené vůle není nijak časově omezeno a platí vždy až do další případné změny nastavení, kterou občan provede. Projev vůle a změnu nastavení je možné provést kdykoli časově neomezeně.

 

Lékařům, farmaceutům a klinickým farmaceutům budou zobrazeny předepsané léčivé přípravky podle platné legislativy, tedy §81d, odst. 8. Lékařům tedy bude k dispozici lékový záznam za maximální dobu 5 let (aktuálně jsou v CÚER eRecepty od 1.7.2017, tedy k datu spuštění sdíleného lékového záznamu budou dostupná data za necelé 3 roky), pro lékárníky a klinické farmaceuty za posledních 12 měsíců, tedy k datu 1.6.2020 všechny eRecepty od 1.6.2019. Samozřejmě pokud nevyjádřil pacient nesouhlas s nahlížením do svého lékového záznamu;

Občan – pacient, který používá aplikaci, má k dispozici přehled o všech svých eReceptech maximálně za 5 posledních let dle stanovené skartační lhůty pro elektronické recepty (data jsou v CÚER od 1.7.2017), „zdigitalizované“ listinné recepty může vidět již od 1.1.2020, od kdy je tato funkcionalita dostupná a pro lékárníky povinná. Pro lékový záznam pacienta obecně platí, že jsou v něm „viditelné“ pouze eRecepty a elektronické záznamy („zdigitalizované“ recepty), u kterých došlo k úspěšnému ztotožnění pacienta v registru obyvatel.

V rámci sdíleného lékového záznamu pacienta jsou eRecepty archivovány po dobu pěti let od jejich vystavení.

Od 1. 12. 2019 je možné vyjádřit svůj souhlas/nesouhlas s nahlížením zdravotnických pracovníků do lékového záznamu pacienta. Toto vyjádření globálního nesouhlasu či souhlasu pro zdravotnické pracovníky je možné provést přes webovou aplikaci nebo prostřednictvím formuláře, který musí být podepsán úředně ověřeným podpisem a zaslán na adresu SÚKL. Udělení souhlasu s nahlížením do LZP jednotlivým lékařům nebo lékárníkům, kteří eRecept vystavili či následně v lékárně vydali, je možné provést pouze přes webovou aplikaci.

Od 1. června 2020 je Vašim ošetřujícím lékařům umožněn náhled do Vašeho lékového záznamu na léky, které Vám byly předepsány na eRecept a vydány na základě eReceptu v lékárně. Stejně tak budou tyto údaje k dispozici k nahlédnutí lékárníkovi v okamžiku, kdy Vám bude v lékárně vydávat lék na recept nebo poskytovat konzultaci. A tyto údaje budou zpřístupněny rovněž i klinickým farmaceutům. V případě, že jste dosud neprovedli žádnou změnu pro některou ze skupin zdravotnických pracovníků, je dle § 81e zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, nastaven ze zákona výchozí stav, který zakládá oprávnění všech lékařů, lékárníků a klinických farmaceutů, kteří Vám poskytují zdravotní služby, nahlížet na Váš lékový záznam (tzv. opt-out systém). Lékový záznam tedy není nutné nijak aktivovat.

V případě nezletilého dítěte je situace obdobná jako v případě již dospělého pacienta. Dle ustanovení §81d, odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je první nahlédnutí na sdílený lékový záznam pacienta lékařem, který doposud nepředepsal danému pacientovi žádný eRecept, možné pouze na základě předložení dokladu totožnosti pacienta. Pokud je však již prokázána vazba mezi lékařem a pacientem tím, že někdy v minulosti byl pacientovi daným lékařem vystaven a následně vydán eRecept, pak předložení dokladu není nutné. Pro lékárníka je nahlédnutí možné pouze po předložení dokladu nebo při výdeji platného (vydatelného) eReceptu.

Vyjádřit nesouhlas s nahlížením do elektronické evidence očkování je možné od 1.12.2021.

Vyjádřit nesouhlas s nahlížením do elektronické evidence očkování je možné prostřednictvím formuláře nebo prostřednictvím webové aplikace pro pacienty. Postup je podobný jako pro vyjádření nesouhlasu s nahlížením na lékový záznam (https://www.epreskripce.cz/aktuality/vyjadreni-souhlasu-nesouhlasu-s-nahlizenim-zdravotnickych-pracovniku-do-lekoveho-zaznamu). Pokud máte nastaven nesouhlas s nahlížením na lékový záznam, automaticky budete mít nastavený i nesouhlas pro očkování.

Ano, dle platné legislativy je povinná od 1. ledna 2022. Povinnost učinit elektronický záznam o provedeném očkování je lékaři stanovena v §79c zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. 

I v průběhu bezsankčního období, o kterém bylo ze strany ministra zdravotnictví rozhodnuto pro hladší náběh nové agendy eOčkování, stále platí zákonná povinnost zaznamenávat do systému eRecept aplikované vakcíny.

Dle téhož §79c zákona o léčivech je rovněž stanoveno, že povinnost zaznamenávat provedená očkování do systému eRecept nemá žádné výjimky, týká se tedy všech typů očkování, všech nemocí i všech vakcín.

Stanovit případné další povinnosti pro záznam očkování proti covid-19 je v kompetenci Ministerstva zdravotnictví ČR.

V elektronické evidenci jsou vidět všechna očkování kromě očkování proti COVID-19, které z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví dočasně není součástí eOčkování. Lékař však může do evidence záznamů o očkování zaevidovat i očkování provedená v minulosti (na základě záznamu v kartě pacienta nebo jiného závazného potvrzení).

Do elektronické evidence může nahlédnout pouze lékař při poskytování zdravotních služeb.

Lékař uvidí všechna zaznamenaná očkování pacienta, kromě očkování proti COVID-19, které dočasně není součástí eOčkování, pokud pacient nevyjádřil nesouhlas s nahlížením do evidence záznamu očkování.

Výpis z evidence očkování může poskytnout ošetřující lékař nebo lékárník, na žádost pacienta. Další možností je získat výpis prostřednictvím webové aplikace pro pacienty nebo výpisem na pobočce Czech POINT (Česká pošta, s.p.).

V případě nezletilého dítěte je situace obdobná jako v případě již dospělého pacienta. Dle ustanovení §81d, odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech je první nahlédnutí na sdílený lékový záznam pacienta lékařem, který doposud nepředepsal danému pacientovi žádný eRecept, možné pouze na základě předložení dokladu totožnosti pacienta. Pokud je však již prokázána vazba mezi lékařem a pacientem tím, že někdy v minulosti byl pacientovi daným lékařem vystaven a následně vydán eRecept, pak předložení dokladu není nutné. Pro lékárníka je nahlédnutí možné pouze po předložení dokladu nebo při výdeji platného (vydatelného) eReceptu.

Do lékového záznamu konkrétního zemřelého pacienta není možné nahlížet, a to ani v případě existence aktuálního zmocnění ze strany pozůstalých.

Systém eRecept je kvalifikován jako systém kritické informační infrastruktury státu a jako takový se řídí zcela striktními pravidly pro sdílení citlivých dat v něm obsažených, tedy i informací o léčivých přípravcích předepsaných konkrétní osobě. Přístup k těmto datům nespadá ani pod obecnou úpravu nakládání se zdravotnickou dokumentací dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, nýbrž se řídí speciální právní úpravou danou zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Obdobně lékový záznam (jako funkcionalita systému eRecept) umožňuje konkrétnímu pacientovi pouze náhled na údaje o léčivých přípravcích, předepsaných a vydaných právě a pouze tomuto konkrétnímu pacientovi, nikoli osobě od něj odlišné.