Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Registrované klientské systémy IS eRecept

Princip elektronického receptu je postaven na existenci IS eRecept, který spravuje a provozuje SÚKL (oddělení eRecept). Klíčovým fungováním celého systému je správná implementace funkcí komunikačního rozhraní definovaného SÚKL do koncových systémů.

SÚKL (oddělení eRecept) připravil na základě požadavků odborné veřejnosti systém registrace software lékařů, lékárníků, a software pro ePoukaz, který má být nápomocen k lepší orientaci koncových uživatelů v úrovni spolupráce jednotlivých systémů s centrálním úložištěm elektronických receptů a centrálním úložištěm elektronických poukazů.

Registraci lékařského/lékárenského software a software pro ePoukaz vždy zajišťuje výrobce. Na základě splnění podmínek registračního procesu je vydáno osvědčení o registraci pro konkrétního výrobce, konkrétní SW a pro konkrétní rozhraní systému eRecept. Registrace osvědčuje, že konkrétní registrovaný SW je kompatibilní se systémem eRecept a má implementované všechny důležité služby.

Podrobnější informace o registraci a nové verzi rozhraní naleznete v následujícím odkazu https://epreskripce.cz/aktuality/registrace-pro-uzivatele-erecept.

V níže uvedeném seznamu naleznete registrované informační systémy pro verzi rozhraní IS eRecept 201704E a 202201A a verze rozhraní pro ePoukaz 202201A. Pokud chce výrobce obnovit registraci pro eRecept dle aktuálně nastavených podmínek, musí opět projít procesem testování všech funkcionalit a získat platnou registraci pro aktuální verzi rozhraní.

Seznam platných registrovaných informačních systémů pro aktuální verze rozhraní IS eRecept a ePoukaz bude zveřejněn na základě úspěšně provedených a požadovaných testů a vystavením osvědčení o registraci.

Poslední aktualizace 28.11.2022