Webová a mobilní aplikace

Aplikace pro pacienty nabízejí nejvíce možností a ucelený přehled všech předepsaných receptů daného pacienta.

Mám nový telefon, co mám udělat, abych mohl/a dále využívat pacientskou aplikaci?

Na přiloženém videu naleznete postup jak pracovat s webovou aplikací pro pacienta v části lékového záznamu.

Od 1.6.2020 je pro pacienty nasazena nová možnost přihlášení do mobilní aplikace pro pacienta prostřednictvím QR kódu.

Tento dokument je uživatelskou příručkou webové aplikace pro pacienty – část nastavení a správa souhlasů pro lékový záznam pacienta.

Na přiloženém videu naleznete postup jak se připojit a pracovat s webovou aplikací pro pacienta.
Na přiloženém videu naleznete postup jak se připojit a pracovat s mobilní aplikací pro pacienta.

Tento článek obsahuje návod, jak se registrovat a aktivovat uživatelský přístup v rámci aplikace pro pacienty.

V souvislosti s účinností zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, dochází od 1. července 2018 k rozšíření možností při přístupu k webové a mobilní aplikaci pro pacienty.

Vzhledem k tomu, že dne 1. července 2018 vstupuje v účinnost zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, dochází též k některým změnám při přístupu k webové a mobilní aplikaci pro pacienty.