Lékový záznam a evidence očkování

28.5.2020

Novinky pro pacienty

V souvislosti se spuštěním sdílení lékového záznamu jsme na webových stránkách epreskripce v...

29.11.2019

Vyjádření souhlasu / nesouhlasu s nahlížením zdravotnických pracovníků do lékového záznamu pacienta

Od 1. prosince 2019 může pacient vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s nahlížením na...

15.11.2019

Digitalizace listinných receptů

Tento krok povede k zajištění kompletních informací v lékovém záznamu pacienta, což je hlavní podmínkou...

22.10.2019

Informace ke změnám vyplývajícím ze schválené novely zákona o léčivech

Dne 18. října 2019 byla dlouho očekávaná novela zákona o léčivech rozeslána v rámci částky č. 115 Sbírky zákonů...