Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Změna v systému eRecept: Zápis do evidence očkování v systému eRecept byl legislativně ukončen

V návaznosti na právní úpravu obsaženou v zákonu č. 314/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, která nabude účinnosti dne 1.12.2022 se mění povinnost lékařů/poskytovatelů zdravotních služeb při zápisu provedených očkování do evidence očkování.

Na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu došlo k úpravě ustanovení § 81fb zákona o léčivech. Dle nového znění zákona bude k 30.11.2022 ukončen zápis elektronických záznamů o provedeném očkování do systému eRecept. Tato legislativní změna tak zrušila povinnost zapisování aplikovaných vakcín do systému eRecept, která byla platná již od 1.1.2022.

Nově mají poskytovatelé zdravotních služeb povinnost zapisovat veškerá očkování do registru aktuálního zdravotního stavu fyzických osob, které onemocněly infekčním onemocněním, a fyzických osob podezřelých z nákazy vedeném podle zákona o ochraně veřejného zdraví (ISIN). Tato povinnost je dle zákona účinná od 1.12.2022.

Záznamy o očkování budou do systému eRecept předávány ze systému ISIN, kam je budou lékaři zapisovat a kde je budou moci i měnit a rušit. ISIN má nově obsahovat údaje potřebné pro tyto úkony.

Lékaři do eOčkování v systému eRecept za dobu jeho fungování zapsali téměř 2 miliony záznamů o všech typech očkování pro bezmála 1,3 milionů pacientů. Systém přinesl pacientům možnost vedle svých elektronických receptů vidět také přehled vlastního očkování a očkování svých nezletilých dětí. Evidence záznamů o očkování byla plně integrována do webové a mobilní pacientské aplikace. eRecept také zasílá upozornění na blížící se další dávku vakcíny.

Záznamy o očkování jsou od počátku evidence součástí sdíleného lékového záznamu pacienta, který může udělením nesouhlasu nebo zachováním souhlasu rozhodnout, kdo bude mít k jeho datům přístup (lékaři, lékárníci, kliničtí farmaceuti). Tím bylo zajištěno efektivní a bezpečné sdílení záznamů zejména mezi ošetřujícími lékaři (praktici i specialisté).

Jak bylo uvedeno výše, dle platné legislativy však SÚKL již nadále nemůže umožnit lékařům provádění zápisů. Data mají do systému eRecept přicházet zprostředkovaně ze systému ISIN ve správě MZ/ÚZIS, který však není aktuálně na poskytování dat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv připraven. Dosud zapsaná data se tak vzhledem k nedodržení kontinuity zápisů stanou neaktuálními. Upozornění na blížící se další dávku vakcíny u vakcín aplikovaných po 30.11.2022 nebudou moci chodit do doby, než budou data v systému eRecept opět aktuální. To znamená, že notifikace mohou přijít pouze k záznamům provedeným před 1.12.2022.

Co se dále změní?

  • Lékaři a lékárníci již nebudou mít přístup k aktuální evidenci očkování svých pacientů, která byla součástí lékového záznamu (uvedena byla veškerá očkování, tedy i ta, která aplikoval jiný lékař v jiném zdravotnickém zařízení).
  • Krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hlavního města Prahy nebudou mít přístup k aktuálním záznamům o nově provedeném očkování a proočkovanosti, což jsou data evidovaná v systému eRecept.
  • Zdravotní pojišťovny nebudou mít k dispozici přístup k aktuálním údajům o aplikovaném očkování hrazeném z veřejného zdravotního pojištění, který je využíván pro kontrolu proplácení aplikovaných očkování.
  • Pacient bude mít možnost udělení nesouhlasu se sdílením dat uložených pouze v systému eRecept. Tento nesouhlas se nijak neprojeví v systému ISIN.

eOčkování může být v systému eRecept plně zprovozněno, jakmile budou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv k dispozici data poskytovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Nově evidovaná data však budou mít omezený rozsah.

Upozorňujeme lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, že pro nový zápis o vakcinaci do systému ISIN nelze využít současnou funkčnost lékařských a nemocničních SW. Pro změnu systému kontaktujte vašeho dodavatele systému.

Pacientům využívajícím přístup ke své evidenci očkování se omlouváme za komplikace, nejsou však způsobené na straně Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ale jsou vyvolané legislativní změnou.