Jak to bude fungovat

V rámci přeshraniční výměny elektronických eReceptů rozeznáváme dva základní procesní scénáře, a to primárně z důvodu rozdílného chování a z hlediska samotné realizace. Jedná se konkrétně o scénář českého pacienta v zahraničí a cizince v české lékárně.