Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Často kladené otázky - Přeshraniční výměna

Často kladené otázky - FAQ. Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Přeshraniční výměna elektronické preskripce zpřístupní eRecept lékárníkovi v jiném zapojeném členském státě EU, než ve kterém byl daný eRecept vystaven. Český pacient si bude moci tedy vyzvednout svůj lék v jakémkoli jiném členském státu EU, který bude v rámci této přeshraniční výměny elektronických receptů zapojen v produkčním provozu.

Stejně tak jako v případě klasického českého eReceptu, jakmile lékárník provede výdej léku, tak následně po jeho výdeji bude odeslána informace o výdeji zpět do země vystavení eReceptu. Předepisující lékař bude mít možnost nahlédnout, zda byl lék pacientem skutečně vyzvednut či nikoli.

Pro české pacienty, kteří budou mít vystavený český eRecept, bude možné v zahraniční lékárně vyzvednout veškeré registrované a neregistrované hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP).

Z přeshraniční výměny budou vyňaty veškeré individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP), dále vysoce návykové léčivé přípravky (předepisované na recepty s modrým pruhem) a vícesložkové léčivé přípravky.

Vyúčtování českých eReceptů, které budou vydány v zahraničí, bude prozatím fungovat i nadále běžnou formou jako v případě klasických papírových receptů. Pacient bude muset fyzicky uhradit daný eRecept v zahraniční lékárně a jeho následné vyúčtování bude řešit napřímo s konkrétní zdravotní pojišťovnou. Přestože automatizovaná forma elektronického vyúčtování nebude prozatím k dispozici, tak do budoucna je s touto nadstavbovou funkcí počítáno.

Přeshraniční výměna elektronických receptů bude pro české pacienty dostupná ve chvíli, kdy tato služba úspěšně projde auditním procesem ze strany EU. Na základě úspěšného absolvování tohoto auditního procesu bude přeshraniční výměna pro občany ČR nasazena do produkčního provozu. Vzhledem k odkladům a posunům naplánovaných milníků projektu v důsledku pandemie COVID-19 ve všech zapojených evropských státech došlo ke sloučení náběhu jednotlivých vln do produkčního provozu. Aktuálně předpokládáme, že nová služba přeshraniční epreskripce bude spuštěna od 1.1.2023.

Výdej českého eReceptu v zahraničí bude možný na základě předložení dokladu totožnosti a identifikátoru eReceptu. Jako doklad totožnosti bude požadován elektronicky čitelný doklad jako je OP či cestovní pas.

Přeshraniční výdej již je upraven v národní legislativě na základě novelizací zákona č. 378/2017 Sb., o léčivech a zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Úprava přeshraničního výdeje je platná již od 18. 10. 2019 a tato ustanovení týkající se přeshraničního výdeje elektronických receptů jsou účinná od 1. 4. 2021.

V novelizačním ustanovení je zakotven proces a pravidla pro předávání údajů v obou situacích, tedy jak pro výdej českého eReceptu v zahraničí, tak i pro výdej zahraničního elektronického receptu v ČR. Ke každé z těchto dvou situací je v národní legislativě uvedeno ustanovení, které popisuje konkrétní proces výměny dat, který bude probíhat prostřednictvím IS eRecept s tím, že IS eRecept bude komunikovat s Národním kontaktním místem (NCP).