Jsem tady poprvé

eRecept je lékařský předpis (recept) vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).

Sumarizace a specifikace procesů, které jsou zajišťovány funkcionalitami systému eRecept.

Od 1. 1. 2018 bude elektronická preskripce povinná, a to na základě zákona o léčivech.

Identifikátor eReceptu bude možné pacientovi předat (a na základě něj pak v lékárně léčivý přípravek vydat) celkem čtyřmi způsoby

eRecept má již nyní řadu výhod. Mezi ně patří zejména vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji léku.

Identifikátor eReceptu je 12místný kód, který je vyjádřen dvěma způsoby, a to alfanumerickým (kombinace číslic a písmen) a čárovým kódem.

Pokud je identifikátor eReceptu předán na papírové průvodce, hlavním poznávacím znakem je identifikátor eReceptu.

Pokud bude pacient i nadále preferovat papírovou formu receptu, lékař mu předá identifikátor eReceptu na papírové průvodce. Předpokládá se, že tento způsob předání identifikátoru eReceptu bude...

Dojde-li např. k prokazatelnému výpadku elektrické energie či internetu, bude možné vystavit recept pacientovi i v papírové podobě. Konkrétní situace jsou uvedeny v prováděcím...