Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Vysvětlení nastavení souhlasů/nesouhlasů s nahlížením na sdílený lékový záznam

Od 1. prosince 2019 je možné projevit nesouhlas s nahlížením do lékového záznamu. Nesouhlas může být udělen zvlášť pro lékaře, zvlášť pro lékárníky, zvlášť pro klinické farmaceuty. Nesouhlas může každý pacient za sebe (nebo za své děti, u nichž je zákonným zástupcem) projevit primárně online ve webové aplikaci pro pacienty. Pokud bude nastavení nesouhlasů provádět pacient online, má ve webové aplikaci možnost také vybrat konkrétního lékaře nebo konkrétního lékárníka, kterým souhlas s nahlížením udělí, pro ostatní lékaře nebo ostatní lékárníky bude pak přístup zakázán.

 

Pro lepší orientaci v nastavení souhlasů/nesouhlasů s nahlížením na sdílený lékový záznam ve webové aplikaci jsme pro Vás připravili vysvětlení základních pojmů s dopadem jednotlivých nastavení.

 

1. Pacient zvolí, že NESOUHLASÍ s nahlížením lékařů

Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech lékařů. Tato volba bude mít za následek, že žádný lékař, s výjimkou individuálního souhlasu, nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu bez ohledu na situaci, ve které se nacházíte (např. nemožnost nahlédnutí lékaře zdravotnické záchranné služby při urgentním zásahu). Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte lékaři, aby možné nebezpečné interakce včas zjistil a vyvaroval se jich.

2. Pacient zvolí, že SOUHLASÍ s nahlížením lékařů

Zvolil/a jste souhlas s nahlížením všech lékařů. Tato volba bude mít za následek, že lékař poskytující Vám zdravotní služby bude mít při splnění příslušných podmínek možnost nahlížet do Vašeho lékového záznamu. Lékař tak získá cenný zdroj informací, který mu umožní včas odhalit nežádoucí lékové interakce, které by mohly ohrozit Váš život.

3. Pacient zvolí, že NESOUHLASÍ s nahlížením lékárníků

Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech lékárníků. Tato volba bude mít za následek, že žádný farmaceut, s výjimkou individuálního souhlasu, nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu. Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte lékárníkovi, aby Vás při výdeji léčiv včas na případnou nebezpečnou interakci upozornil.

4. Pacient zvolí, že SOUHLASÍ s nahlížením lékárníků

Zvolil/a jste souhlas s nahlížením všech lékárníků. Tato volba bude mít za následek, že lékárník bude mít při výdeji léčiv nebo konzultaci s Vámi možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu. Lékárník tak získá cenný zdroj informací, který mu umožní včas Vás upozornit na nežádoucí lékové interakce, které by mohly ohrozit Váš život.

5. Pacient zvolí, že NESOUHLASÍ s nahlížením klinických farmaceutů

Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech klinických farmaceutů. Tato volba bude mít za následek, že žádný klinický farmaceut nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu bez ohledu na situaci, ve které se nacházíte (např. nemožnost nahlédnutí klinického farmaceuta při Vaší hospitalizaci v nemocnici). Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte klinickému farmaceutovi, aby možné nebezpečné interakce včas zjistil a vyvaroval se jich.

6. Pacient zvolí, že SOUHLASÍ s nahlížením klinických farmaceutů

Zvolil/a jste souhlas s nahlížením všech klinických farmaceutů. Tato volba bude mít za následek, že klinický farmaceut poskytující Vám zdravotní služby bude mít při splnění příslušných podmínek možnost nahlížet do Vašeho lékového záznamu. Klinický farmaceut tak získá cenný zdroj informací, který mu umožní včas odhalit nežádoucí lékové interakce, které by mohly ohrozit Váš život.

7. Pacient současně zvolí, že NESOUHLASÍ s nahlížením lékařů ani klinických farmaceutů

POZOR! Současné zvolení nesouhlasu u lékařů a klinických farmaceutů bude mít za následek, že při případném následném udělení souhlasu bude na lékaře a klinické farmaceuty pohlíženo, jako by na Váš lékový záznam nikdy v minulosti nenahlíželi. Budou tedy muset opětovně splnit podmínku pro první nahlédnutí, tj. předepsat Vám léčivo, které si vyzvednete, nebo Vás mohou požádat o číslo Vašeho dokladu (OP nebo pasu).

 

Příklady složeného nastavení:

1. Pacient zaškrtá souhlas pro lékaře, nesouhlas pro lékárníky a klinické farmaceuty:

Zvolil/a jste souhlas s nahlížením všech lékařů. Tato volba bude mít za následek, že lékař poskytující Vám zdravotní služby bude mít při splnění příslušných podmínek možnost nahlížet do Vašeho lékového záznamu. Lékař tak získá cenný zdroj informací, který mu umožní včas odhalit nežádoucí lékové interakce, které by mohly ohrozit Váš život.

 

Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech lékárníků. Tato volba bude mít za následek, že žádný farmaceut, s výjimkou individuálního souhlasu, nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu. Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte lékárníkovi, aby Vás při výdeji léčiv včas na případnou nebezpečnou interakci upozornil.

 

Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech klinických farmaceutů. Tato volba bude mít za následek, že žádný klinický farmaceut nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu bez ohledu na situaci, ve které se nacházíte (např. nemožnost nahlédnutí klinického farmaceuta při Vaší hospitalizaci v nemocnici). Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte klinickému farmaceutovi, aby možné nebezpečné interakce včas zjistil a vyvaroval se jich.

2. Pacient zaškrtá nesouhlas pro lékaře, lékárníky i klinické farmaceuty:

Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech lékařů. Tato volba bude mít za následek, že žádný lékař, s výjimkou individuálního souhlasu, nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu bez ohledu na situaci, ve které se nacházíte (např. nemožnost nahlédnutí lékaře zdravotnické záchranné služby při urgentním zásahu). Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte lékaři, aby možné nebezpečné interakce včas zjistil a vyvaroval se jich.

 

Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech lékárníků. Tato volba bude mít za následek, že žádný farmaceut, s výjimkou individuálního souhlasu, nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu. Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte lékárníkovi, aby Vás při výdeji léčiv včas na případnou nebezpečnou interakci upozornil.

 

Zvolil/a jste nesouhlas s nahlížením všech klinických farmaceutů. Tato volba bude mít za následek, že žádný klinický farmaceut nebude mít možnost nahlédnout do Vašeho lékového záznamu bez ohledu na situaci, ve které se nacházíte (např. nemožnost nahlédnutí klinického farmaceuta při Vaší hospitalizaci v nemocnici). Nahlížení do lékového záznamu Vás má chránit zejména před nežádoucími interakcemi léčiv. Při nesouhlasu zabráníte klinickému farmaceutovi, aby možné nebezpečné interakce včas zjistil a vyvaroval se jich.

 

POZOR! Současné zvolení nesouhlasu u lékařů a klinických farmaceutů bude mít za následek, že při případném následném udělení souhlasu, bude na lékaře a klinické farmaceuty pohlíženo jako by na Váš lékový záznam nikdy nenahlíželi. Budou tedy muset opětovně splnit podmínku pro první nahlédnutí, tj. předepsat Vám léčivo, které si vyzvednete, nebo Vás mohou požádat o číslo Vašeho dokladu (OP nebo pasu).