Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Aktuality

SÚKL zveřejňuje informace jak pro české, tak pro zahraniční pacienty, které se týkají podmínek, účelu zpracování a uložení osobních údajů poskytnutých při výdeji léčivých přípravků v jiném státě EU.

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos zveřejnujeme informace týkající se posunu v realizaci projektu přeshraniční výměny elektronických receptů NIX-ZD.CZ II.

SÚKL v souvislosti s projektem přeshraniční výměny elektronických receptů zveřejňuje dokument doporučení pro lékárníky, který má ilustrativní charakter popisu procesu výdeje zahraničního eReceptu v ČR pomocí webové aplikace pro lékárníka.

Po delší časové odmlce, která byla způsobena primárně pandemií COVID-19, opět zveřejnujeme informace týkající se posunu v realizaci projektu přeshraniční výměny NIX-ZD.CZ II.

Dalšího testování s ostatními členskými státy se SÚKL zúčastnili v průběhu jara 2020, ve kterém oproti výdeji českého eReceptu v zahraničí byl testován i druhý scénář výdeje, tedy výdej eReceptu zahraničního pacienta u nás v ČR.

 

SÚKL se společně s krajem Vysočina ke konci roku 2019 poprvé zúčastnil testování přeshraniční výměny dat v projektu přeshraniční ePreskripce/eDispenzace.

Rádi bychom Vás touto cestou opět opět informovali o průběhu realizace projektu NIX-ZD.CZ II. (epreskripce/edispenzace).

21.1.2019 zahájily ostrý provoz přeshraniční výměny elektronických receptů první dva členské státy EU.

Rádi bychom Vás informovali o průběhu realizace projektu NIX-ZD.CZ II. (epreskripce/edispenzace) za uplynulý kalendářní rok 2018.

Pacienti budou mít v budoucnu možnost vyzvednout si své předepsané léky v zahraniční. Česká republika se aktivně zapojila do projektu přeshraniční epreskripce a edispenzace, podporovaného EU.