Webová a mobilní aplikace

Na přiloženém videu naleznete postup jak pracovat s webovou aplikací pro lékaře v části lékového záznamu.

Zde jsou obsaženy všechny základní informace týkající se Webové a Mobilní aplikace pro lékaře.

Na přiloženém videu naleznete postup jak se připojit a pracovat s webovou aplikací pro lékaře.
Na přiloženém videu naleznete postup jak se připojit a pracovat s mobilní aplikací pro lékaře.

Zde najdete návod k instalaci certifikátů pro mobilní aplikaci.

Zde najdete návod, jak vyexportovat podpisový certifikát.

Zde se nachází návod jak zkopírovat soubory z počítače do mobilního zařízení pomocí kabelu (Android):