Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Webová a mobilní aplikace pro práci s CÚeR - předepisující uživatelé

Webová aplikace pro profesionály (předepisující)

Webová aplikace pro předepisující uživatele slouží k vytváření elektronických receptů (eRecept), dále elektronických poukazů (ePoukazů) a elektronických záznamů o očkování. V aplikaci lze vyhledávat založené eRecepty, ePoukazy a záznamy o očkování. Dále je zde možné zobrazit detail eReceptu včetně výdejů provedených na eRecept, detail ePoukazu včetně výdejů a detail záznamu o očkování včetně možnosti vystavení potvrzení. Tato aplikace je alternativou k vystavování eReceptů, ePoukazů a pořizování záznamů o očkování v lékařských či nemocničních softwarech, např. tehdy, pokud předepisující žádným software nedisponuje, či pokud je aktuálně mimo svoji ordinaci.

Pro její používání se využijí přístupové údaje osoby lékaře od SÚKL. V aplikaci je implementována možnost připojení kvalifikovaného certifikátu (podpisového) na zabezpečeném prostředku.

 

 

Vstup do aplikace:

pacient1.png

https://system.erecept.sukl.cz/

(pro vstup je potřeba nainstalovaný přístupový SSL certifikát, jinak se zobrazí chybové hlášení)

 

Mobilní aplikace pro předepisující uživatele

Mobilní aplikace pro předepisující uživatele je alternativou k webové aplikaci a má obdobnou funkčnost. Pro její používání se využijí přístupové údaje předepisující osoby od SÚKL. Tato aplikace je alternativou k vystavování eReceptů v koncových předepisujících softwarech, např. tehdy, pokud lékař žádným software nedisponuje, či pokud je aktuálně mimo svoji ordinaci. Aktuální verze mobilní aplikace pro lékaře je na Google Play zveřejněna pro operační systém Android 6.0 a vyšší. Z bezpečnostních důvodů není aktuální verze dostupná pro verze Android nižší než 6.0. Stávající uživatelé těchto starších operačních systémů mohou používat verzi mobilní aplikace, kterou mají v současné době nainstalovánu.

Upozorňujeme všechny uživatele, že při využití mobilní aplikace pro lékaře v operačním systému iOS aktuálně není možné založit předpis elektronického receptu jinak než podepsáním prostřednictvím certifikátu uloženého v souboru. Jedná se o stav, který není možné aktuálně technicky řešit. Pro používání mobilní aplikace lékaře v iOS doporučujeme využít certifikát v souboru, který bude pořízen pouze pro tento účel. V budoucnu plánujeme vývoj aplikace a rozšíření o další možnosti podepsání.

 

Aplikace je dostupná ke stažení pro operační systém Android a iOS:

logo_appgoogle.png logo_appapple.png

 

Videonávod pro práci s aplikací: https://www.epreskripce.cz/mobilni-aplikace-pro-lekare-videonavod

Návod na vyexportování podpisového certifikátu: https://www.epreskripce.cz/navod-jak-vyexportovat-podpisovy-certifikat

Návod na zkopírování souborů z počítače do mobilního zařízení pomocí kabelu (Android): https://www.epreskripce.cz/jak-zkopirovat-soubory-z-pocitace-do-mobilniho-zarizeni-pomoci-kabelu-android

Návod na instalaci certifikátů pro mobilní aplikaci: https://www.epreskripce.cz/navod-k-instalaci-certifikatu-pro-mobilni-aplikaci

Návod na instalaci elektronického podpisu pro mobilní aplikaci: https://www.epreskripce.cz/navod-na-instalaci-elektronickeho-podpisu-pro-mobilni-aplikaci

 

Odd. eRecept
6.12.2017

Aktualizace 6.5.2022