Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace o projektu

Zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice - NIX-ZD.CZ II. (epreskripce/edispenzace)

Uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě EU zavádí již Směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. V současné době dochází v členských státech EU k elektronizaci zdravotnictví (eHealth), mimo jiné i v oblasti elektronické preskripce. Projekt NIX-ZD.CZ II. se zaměřuje na přeshraniční výměnu eReceptů a informací o vydaných lécích, v důsledku čehož se zvýší bezpečnost a kvalita poskytované zdravotní péče a pacientský komfort.

Cílem projektu je navržení, implementace, testování a ostrý provoz přeshraniční služby epreskripce/edispenzace prostřednictvím Národního kontaktního místa pro eHealth v České republice.

Základní údaje o projektu:

Název projektu: Deployment of Cross Border Services in the Czech Republic - NIX-ZD.CZ II. (ePrescription/eDispensation)

Projektoví partneři: Kraj Vysočina (hlavní partner), Státní ústav pro kontrolu léčiv

Náklady: 710 169 EUR, z toho 532 628 EUR (75%) činí dotace CEF TELECOM

Původní doba realizace projektu: 1.7.2018 - 30.6.2022

Vzhledem k nenadálým situacím ve zdravotnickém segmentu z posledních let, primárně s ohledem na pandemii COVID19, nebylo možné dodržet původně navržený harmonogram projektu. Z důvodu veškerých kapacitních a dalších komplikací ve všech zúčastněných evropských zemích došlo nad rámec základní doby realizace k posunu v jednotlivých milnících a nyní předpokládáme spuštění produkčního provozu této nové služby od 1.1.2023.

Další informace spojené s projektem můžete nalézt rovněž na webových stránkách hlavního partnera projektu, kterým je Kraj Vysočina.

logo_cef.png

                             

logo_cef_programme.jpg