Hromadné přijímání žádostí o přístupové údaje

 

Dovolujeme si vás informovat, že vzhledem k očekávanému nárůstu počtu žádostí v posledním čtvrtletí letošního roku, budeme s platností od 1. října 2018 do 31. prosince 2018 přijímat hromadné žádosti o přístupové údaje pro práci s eReceptem za zaměstnance zdravotnických zařízení i pro počty menší než 20 žadatelů.

Toto opatření zavádíme jako nadstandardní přístup pro usnadnění procesu vyřizování žádostí pro zdravotnická zařízení.

Děkujeme za spolupráci.

Oddělení eRecept

 

Nová podoba doručení identifikátoru formou SMS

 

Z důvodu usnadnění procesu načítání identifikátoru eReceptu v lékárnách byla spuštěna nová verze SMS zpráv pro doručování identifikátoru elektronického receptu. Nově zpráva obsahuje odkaz na zobrazení identifikátoru ve formě QR kódu. Po kliknutí na tento odkaz je na mobilním telefonu pacienta zobrazen QR kód a doba platnosti eReceptu. Podmínkou zobrazení je chytrý telefon s připojením na internet.

Upozornění pro výrobce SW pro lékárny:

Registrované klientské systémy pro lékaře a lékárníky - aktualizace

Na základě podnětů od odborné veřejnosti SÚKL připravil systém registrace software lékařů a lékárníků, který má napomoci k lepší orientaci koncových uživatelů v úrovni spolupráce jednotlivých systémů s Centrálním úložištěm, tj. se systémem eRecept. Registrace osvědčuje, že konkrétní registrovaný SW je kompatibilní s Centrálním úložištěm a má implementované všechny důležité služby.

Informace pro lékárníky týkající se změny zaměstnavatele či pracoviště ve vztahu k aktivní funkci elektronické preskripce

Z důvodu množících se dotazů z řad lékárníků k problematice, která se týká změny zaměstnavatele či pracoviště, dovolujeme si vás informovat o dané situaci a o všem, co je s ní spjaté. Tedy jak postupovat, abyste na novém pracovišti byli včas připraveni na práci s elektronickou preskripcí.

V prvé řadě je důležité uvědomit si, co všechno budete u nového zaměstnavatele potřebovat. I v novém zaměstnání budou nutné (s ohledem na vaše fungování v elektronické preskripci) pouze dva níže zmíněné identifikační údaje: