Lékárník

10.12.2019

Nová předepisovací vyhláška

Dovolujeme si vás informovat, že dne 10. 12. 2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška 329/2019 Sb. o ...

9.12.2019

Jak správně zacházet se svými přidělenými přístupovými údaji k informačnímu systému eRecept?

Důležité informace o tom, jak se mají uživatelé chovat ke svým přiděleným přístupovým údajům.

3.12.2019

Nová délka doby platnosti osobních kvalifikovaných certifikátů vydaných certifikační autoritou České pošty, s.p.

Dovolujeme si Vás informovat, že certifikační autorita České pošty, s.p. PostSignum zahájila vydávání tříletých...

15.11.2019

Digitalizace elektronických receptů

Tento krok povede k zajištění kompletních informací v lékovém záznamu pacienta, což je hlavní podmínkou...

5.11.2019

Informace o úhradě konopí pro léčebné použití

Konopí pro léčebné použití je již nyní možné předepsat pouze na elektronický recept. V informačním systému je...

Nepřehlédněte

Ohledně elektronické preskripce léčivých přípravků stále koluje řada mýtů a nejasností. V tomto článků bychom rádi objasnili, jaké pro pacienta existují jednotlivé možnosti na získání...

Státní ústav pro kontrolu léčiv jako správce Registru léčivých přípravků s omezením (RLPO) dle ustanovení zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech § 81a umožňuje lékařům a lékárníkům přístup k...