Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Aktuality

Stejně jako v předchozích měsících, tak i nyní zveřejňujeme aktuální informace týkající se posunu v realizaci projektu přeshraniční výměny elektronických receptů NIX-ZD.CZ II.

V návaznosti na právní úpravu obsaženou v zákonu č. 314/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, která nabude účinnosti dne 1.12.2022 se mění povinnost lékařů/poskytovatelů zdravotních služeb...

Srdečně Vás zveme na veřejný seminář o aktuálním stavu Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví a souvisejících služeb a projektů.

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos zveřejnujeme informace týkající se posunu v realizaci projektu přeshraniční výměny elektronických receptů NIX-ZD.CZ II.

SÚKL v souvislosti s projektem přeshraniční výměny elektronických receptů zveřejňuje dokument doporučení pro lékárníky, který má ilustrativní charakter popisu procesu výdeje zahraničního eReceptu v ČR pomocí webové aplikace pro lékárníka.

Po delší časové odmlce, která byla způsobena primárně pandemií COVID-19, opět zveřejnujeme informace týkající se posunu v realizaci projektu přeshraniční výměny NIX-ZD.CZ II.

Dalšího testování s ostatními členskými státy se SÚKL zúčastnili v průběhu jara 2020, ve kterém oproti výdeji českého eReceptu v zahraničí byl testován i druhý scénář výdeje, tedy výdej eReceptu zahraničního pacienta u nás v ČR.

 

SÚKL se společně s krajem Vysočina ke konci roku 2019 poprvé zúčastnil testování přeshraniční výměny dat v projektu přeshraniční ePreskripce/eDispenzace.

Rádi bychom Vás touto cestou opět opět informovali o průběhu realizace projektu NIX-ZD.CZ II. (epreskripce/edispenzace).

21.1.2019 zahájily ostrý provoz přeshraniční výměny elektronických receptů první dva členské státy EU.