Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Aktuální stav realizace projektu NIX-ZD.CZ II 2022

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos zveřejnujeme informace týkající se posunu v realizaci projektu přeshraniční výměny elektronických receptů NIX-ZD.CZ II.

V návaznosti na předchozí rok 2021 je nutné opětovně zmínit, že tento rok byl v rámci projektu NIX-ZD.CZ II. klíčovým primárně s ohledem na úspěšné absolvování auditních testů pro specifikace 4. vlny zapojení a sepsání auditní dokumentace, která byla následně základním předpokladem a materiálem pro samotný audit. Na základě splnění obou těchto podmínek bylo možné na přelomu roku 2021 a 2022 požádat o termín auditního řízení, který provádí externí auditní agentura pověřená Evropskou komisí.

SÚKL společně s Krajem Vysočina auditní proces zdárně absolvoval v březnu tohoto roku, čímž úspěšně splnil již všechna předem nastavená kritéria a podmínky pro možný vstup do produkčního provozu, které Evropská komise od této přeshraniční služby požaduje.

SÚKL s krajem Vysočina auditním procesem prošel s kladným výsledkem, ale přesto byly ze strany auditorů identifikovány některé v drtivé většině formální nedostatky a nálezy, které je nutné vypořádat před vstupem do produkčního provozu. Podstatné je zmínit, že žádný stát, který se ucházel o vstup do produkčního provozu s touto přeshraniční službou, nebyl z auditního procesu zcela „beználezový“. V případě ČR se jedná pouze o formální záležitosti, které se týkají zejména doplnění či aktualizace dokumentace k projektu.

Ačkoli se SÚKL snažil dělat maximum pro to, aby spustil produkční provoz ještě před 30.6.2022, tak vzhledem k neustálým odkladům a posunům naplánovaných milníků projektu v důsledku pandemie COVID-19 došlo ke sloučení jednotlivých vln zapojení (konkrétně 4. a 5. vlny) do produkčního provozu. Reálný dopad této skutečnosti je takový, že veškeré připravené státy pro produkční provoz ve 4. vlně budou moci vstoupit do rutinního provozu až společně se specifikacemi pro vlnu 5. Auditní testování pro tuto vlnu jsme úspěšně absolvovali na jaře 2022, téměř paralelně s probíhajícím auditem. Akční plán pro vypořádání nálezů z auditu stanovuje nejzazší termín plnění na 31.8.2022. Splněním tohoto termínu a jarním absolvováním auditního testování pro 5. vlnu bychom tedy měli na podzim splňovat veškeré předpoklady pro zažádání o vstup do produkce. Aktuálně předpokládáme, že nová služba přeshraniční epreskripce bude spuštěna od 1.1.2023.

V současné době jsou pouze 4 evropské státy fungující v rutinním produkčním provozu. Patří mezi ně:

  • Finsko,
  • Estonsko,
  • Chorvatsko,
  • Portugalsko.

V rámci těchto států probíhá aktivní vystavování eReceptů pro expedici v zahraničí (scénář strany A) a expedice zahraničních eReceptů (scénář strany B). Bližší informace ohledně jednotlivých scénářů naleznete v následujícím článku ZDE.

Dále mezi státy, které jsou již v aktivním procesu vstupu do produkce ve specifikaci 5. vlny patří:

  • Česká republika, která má vykonaný vstupní audit a akční plán,
  • Švédsko, které má vykonaný vstupní audit a aktuálně vypořádává připomínky auditu ze strany EU.

Dále je zde celá řada států, které se zúčastnily testování na 5. vlnu v průběhu jara 2022. Mezi tyto státy patří Polsko, Řecko, Kypr, Španělsko, Irsko, Maďarsko, Lotyšsko, Itálie a Litva. Nicméně tyto státy vzhledem k tomu, že dosud nemají absolvovaný vstupní audit, jsou ještě stále od produkčního provozu poměrně daleko.

V průběhu podzimních měsíců se budeme opětovně snažit o zintenzivnění komunikace směrem k dodavatelům lékárenských SW. I když bude v budoucnu pro všechny lékárníky nová služba přeshraničního výdeje k dispozici v naší bezplatné webové aplikaci pro lékárníka, tak zároveň očekáváme zásadní využitelnost právě na straně koncových uživatelů v lékárenských SW. Nyní pravidelně aktualizujeme technickou dokumentaci k nově vytvořené službě pro přeshraniční výdej na našem webu ve složce projektu v sekci dodavatele. Tuto technickou dokumentaci můžete nalézt na následujícím odkazu ZDE.

Stejně tak SÚKL připravil systém registrace software lékárníků, který má napomoci k lepší orientaci koncových uživatelů v úrovni spolupráce jednotlivých systémů s Centrálním úložištěm elektronických receptů, tj. se systémem eRecept. V této souvislosti je připraven i testovací scénář pro službu přeshraniční výměny, který naleznete na odkazu ZDE.

O dalších důležitých novinkách vás budeme průběžně informovat na našich stránkách v sekci projektu Přeshraniční výměny. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se projektu Přeshraniční výměny nás, prosím, neváhejte kontaktovat na adrese erecept@sukl.cz, rádi Vaše případné dotazy zodpovíme.