Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Prvotní otestování přeshraniční výměny dat proběhlo na konci roku 2019

SÚKL se společně s krajem Vysočina ke konci roku 2019 poprvé zúčastnil testování přeshraniční výměny dat v projektu přeshraniční ePreskripce/eDispenzace. Naše prvotní otestování proběhlo konkrétně v listopadu roku 2019, a do tohoto testování se náš projektový tým přihlásil zcela dobrovolně, nad rámec předem naplánovaných aktivit. Primárním účelem v rámci těchto testů bylo otestovat výměnu přeshraničních dat v procesu prvního scénáře, tedy výdeje českému pacientovi v zahraničí. Jak již bylo zmíněno, tak toto testování nebylo původně naplánováno v předem nadefinovaném harmonogramu projektu, nicméně s ohledem na naši dobrou připravenost jsme se i tak rozhodli tohoto testování zúčastnit. I případné negativní výsledky by pro nás byly přínosem, protože by nám pomohly najít a odstranit konkrétní chyby. Ovšem výsledky tohoto testování nedopadly vůbec špatně. Výstupy z těchto podzimních testů byly pro nás ohromně cenné i proto, abychom následně ve skutečně naplánovaném termínu testování pro naši projektovou vlnu zapojení byli úspěšní. Podzimního testování preskripční části se v roce 2019 společně s námi zúčastnily státy Řecka, Severního Irska, Finska, Švédska, Polska a Kypru.