Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Aktuální stav realizace projektu NIX-ZD.CZ II 2019

Rádi bychom Vás touto cestou opět opět informovali o průběhu realizace projektu NIX-ZD.CZ II. (epreskripce/edispenzace). Na samotném prvopočátku projektu byla odpracována značná míra práce na tom, co nebývá příliš vidět v konkrétních a hmatatelných výsledcích. V této prvotní fázi realizace projektu strávili členové realizačního týmu spoustu hodin na samotných analýzách, na základě kterých byly následně vytvářeny popisy jednotlivých scénářů a služeb a procesní mapy tak, aby byly zpracovány co možná nejpodrobněji a nejefektivněji. Tuto část tak můžeme dnes označovat jako stěžejní, jelikož pokud by tyto scénáře pro jednotlivé služby nebyly dostatečně kvalitně analyzovány, nemohly by být ve skutečnosti ani nikdy dobře použitelné a v praxi by místo ulehčení práce lékárníků spíše činnosti komplikovaly. Sestavený projektový tým se nesčetněkrát sešel a samozřejmě stále schází jak prostřednictvím různých videokonferencí, tak i prostřednictvím osobních setkání, a to jak v rámci interního projektového týmu, tak i na evropské úrovni.

 

Co se týče legislativního ukotvení projektu přeshraniční výměny, tak v tomto ohledu již můžeme s radostí říci, že máme pro rozjezd elektronické přeshraniční dispenzace hotovo a splněno.

Úspěšně se nám podařilo projít legislativním procesem tak, že přeshraniční výdej je upraven i v národní legislativě. Konkrétně to bylo provedeno novelizací zákona o léčivech č. 378/2017 Sb. a zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. Úprava přeshraničního výdeje je platná od 18. 10. 2019 a toto ustanovení týkající se přeshraničního výdeje elektronických receptů bude účinné od 1. 4. 2021. Legislativní změny obsahují zakotvení procesů a pravidel pro předávání údajů v obou případech jednotlivých scénářů, tedy českého pacienta v zahraničí a zahraničního pacienta v ČR prostřednictvím Národního kontaktního místa

Výměna preskripčních a dispenzačních dat bude probíhat prostřednictvím systému eRecept tak, jak bylo původně zamýšleno. Následně bude IS eRecept komunikovat s Národním kontaktním místem (NCP), což již je nyní v legislativě přímo a výslovně zahrnuto. Rovněž tak i v zákoně o zdravotních službách je tato skutečnost reflektována v tom smyslu, že NCP má oprávnění tento přenos dat vykonávat.

Důležité je ovšem zmínit i to, že ještě před provedením legislativních úprav přeshraničního výdeje byl projekt realizován na základě pokynu ministra zdravotnictví, který SÚKL opravňoval v realizaci projektu přeshraniční výměny elektronických receptů za účelem jejich dispenzace v souladu s legislativou.

O dalších výstupech z roku 2019 se můžete dočíst v článku, který je věnován prvotnímu otestování přeshraniční výměny dat ZDE.

O dalších důležitých novinkách Vás budeme průběžně informovat na našich stránkách v sekci projektu Přeshraniční výměny. Další informace týkající se projektu můžete nalézt také na projektovém webu Kraje Vysočina zde. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se projektu Přeshraniční výměny nás, prosím, neváhejte kontaktovat na adresu erecept@sukl.cz, rádi Vaše případné dotazy zodpovíme. Budeme také velmi rádi za případné podněty a návrhy související s připravovaným řešením.