Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Aktuální stav realizace projektu NIX-ZD.CZ II 2023

Stejně jako v předchozích měsících, tak i nyní zveřejňujeme aktuální informace týkající se posunu v realizaci projektu přeshraniční výměny elektronických receptů NIX-ZD.CZ II.

Na podzim roku 2022 proběhlo nepovinné testování pro specifikaci 6. vlny. V rámci tohoto dobrovolného testování se podařilo odhalit a odstranit mapovací chybu MVC katalogu. Právě takové ověření před vlastními testy vnímáme jako zodpovědný přístup k tomu, abychom pak povinné testy a audity zvládli bez větších problémů. Závazné testování pro 6. vlnu je naplánováno na březen 2023.

Jedním z důležitých bodů k úspěšnému ukončení projektu bylo vypracovat tzv. finanční zprávu. Ta byla za SÚKL i kraj Vysočina zpracována a 31. října 2022 odeslána první verze ke kontrole na EU. Po kontrole ze strany EU byly vyžádány vybrané vzorky finančních položek a vznikly ještě dodatečné požadavky na vysvětlení. Finalizace finanční zprávy prošla několika koly mezi EU, krajem Vysočina a SÚKL a finální verze finanční zprávy byla odeslána začátkem roku 2023.

Primárním cílem pro projektový tým je nyní úspěšné nasazení přeshraniční ePreskripce do produkce. K tomu je jako poslední krok zapotřebí úspěšně projít produkčními testy. Z toho důvodu se v prvních měsících letošního roku kladl velký důraz na přípravu těchto testů, které jsou náročné právě v tom, že probíhají již nad reálnými daty a v reálném prostředí. Kromě přípravy infrastruktury a veškerých konfiguračních nastavení bylo nutné nasazení nových služeb aplikace pro lékárníky do produkčního prostředí. Otestování, které po dohodě proběhne s Polskem, začíná v první polovině března 2023. Při testech je nutné ověřit kompletní proces přeshraniční výměny. Je tedytřeba otestovat jak vystavený eRecept u nás, anásledné vydání v Polsku, tak i provést výdej polského eRecept v České republice. Testování bude rozděleno na dvě kola, nejdříve v režimu „nanečisto“, poté přistoupíme k vlastním produkčním testům. Po úspěšném absolvování produkčních testů bude České republice stanoveno datum vstupu do produkčního prostředí a pacienti i lékárníci budou moci přeshraniční preskripci plně využívat.

Zároveň se již musíme připravovat na další verzi celého řešení. Ve druhé polovině března letošního roku je naplánováno testování pro vlnu 6. Kromě „předtestů“ z podzimu 2022 bylo nutné provést i veškerá další technická nastavení tak, abychom byli na testovacím prostředí schopni provést veškeré požadované výměny dat. Aktuálně máme seznam zemí, se kterými je testování již domluvené, a to Lotyšsko, Irsko, Estonsko, Portugalsko. Otestováním s těmito státy budou splněné podmínky pro úspěšné absolvování povinných testů (úspěšný test alespoň se 3 státy, přičemž alespoň 2 státy musí již být v produkci– Estonsko a Portugalsko).

O dalších důležitých novinkách vás budeme průběžně informovat na našich stránkách v sekci projektu Přeshraniční výměny. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se projektu Přeshraniční výměny nás, prosím, neváhejte kontaktovat na adrese erecept@sukl.cz, rádi vaše dotazy zodpovíme.

Tisková zpráva z proběhlé konference ze dne 23.3.2023 je k dispozici zde: TISKOVÁ ZPRÁVA