Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Jarní testování v projektu NIX-ZD.CZ II. 2020

Dalšího testování s ostatními členskými státy se SÚKL společně s Krajem Vysočina zúčastnil v průběhu jara 2020. V rámci tohoto testování bylo oproti předchozímu hlavním účelem otestovat primárně druhý scénář výdeje, tedy výdej eReceptu zahraničního pacienta u nás v ČR. Toto testování proběhlo v průběhu března 2020. Vzhledem k nastalé situaci způsobené epidemií COVID-19 bohužel nebylo možné plnohodnotně otestovat komunikaci se všemi zúčastněnými členskými státy, a proto i po oficiálním ukončení termínu jarního testování probíhalo další „one-to-one“ testování s jednotlivými členskými státy zvlášť. Proběhlo ověření obou scénářů výdeje, důraz však byl kladen na scénář výdeje zahraničního eReceptu v ČR, tedy získat demografické údaje o zahraničním pacientovi, nahlédnout na detail receptu a následně provést kompletní dispenzaci receptu. Toto testování bylo již o poznání náročnější, než tomu bylo v průběhu konce roku 2019, kdy se testování zaměřovalo hlavně na odeslání českého eReceptu do jiného členského státu EU. V průběhu tohoto testování jsme identifikovali řadu dílčích problémů, které je třeba zapracovat většinou za součinnosti konkrétních zemí, vůči kterým dispenzace neproběhla korektně. S některými zeměmi dispenzace proběhla v pořádku, například u Portugalska či Severního Irska.

V rámci tohoto testování vznikla prozatím pouze v testovacím prostředí webové aplikace pro lékárníka zcela nová služba přeshraničního výdeje. Díky této nové funkcionalitě bylo možné výdej zahraničních eReceptů reálně otestovat. Po nasazení do produkčního prostředí bude tato nová služba plošně zpřístupněna všem lékárníkům ve webové aplikaci pro lékárníka zcela zdarma. SÚKL samozřejmě rovněž myslí i na nové služby pro lékárenské SW. Aktuálně probíhají přípravná jednání s některými dodavateli lékárenských SW, se kterými by bylo možné zrealizovat pilotní provoz. Nyní můžeme s jistotou říci, že v návaznosti na lékárenské SW zůstanou stávající procesy zcela zachovány. V případě, kdy bude chtít jakýkoli lékárenský SW tuto službu využívat, bude to znamenat pouze doplnění stávajícího rozhraní. Bude ve vlastním zájmu lékárníků, aby apelovali na své dodavatele k rozšíření lékárenského SW o novou službu přeshraniční dispenzace, kterou by mohli využívat. Nicméně jak již bylo výše zmíněno, webová aplikace pro lékárníka zůstane SÚKL zpřístupněna zcela zdarma.

Pro větší přiblížení toho, jak bude ve finálním stavu vypadat zcela nová služba přeshraničního výdeje ve webové aplikaci pro lékárníka, Vám přikládáme k nahlédnutí několik ukázek obrazovek z testovacího prostředí webové aplikace lékárníka.

Obrázek 1 úvodní rozhraní přeshraničního výdeje ve webové aplikaci pro lékárníka

 

Obrázek 2 požadované údaje pro přeshraniční výdej finského eReceptu

 

Obrázek 3 požadované údaje pro přeshraniční výdej portugalského eReceptu

 

O dalších důležitých novinkách Vás budeme průběžně informovat na našich stránkách v sekci projektu Přeshraniční výměny. Další informace týkající se projektu můžete nalézt také na projektovém webu Kraje Vysočina zde. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se projektu Přeshraniční výměny nás, prosím, neváhejte kontaktovat na adresu erecept@sukl.cz, rádi Vaše případné dotazy zodpovíme. Budeme také velmi rádi za případné podněty a návrhy související s připravovaným řešením.