Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Jaký je postup při vystavování eReceptu/výdeji léků při výpadku systémů?

Dojde-li např. k prokazatelnému výpadku elektrické energie či internetu, bude možné vystavit recept pacientovi i v papírové podobě. Konkrétní situace, kdy je možné vystavit recept v listinné podobě, jsou uvedeny v zákoně č. 378/2007 Sb., o léčivech v § 81f.

 

Vystavení receptu

V přesně definovaných případech tedy lékař nevystaví eRecept, ale klasický papírový recept.

Výdej léku v lékárně

Pro případy výpadku prvních dvou datových center (DC) bylo vybudováno třetí DC. Toto třetí DC má tedy charakter záložního centra, které vzniklo pro případ kompletního výpadku stávajícího CÚER. Hlavní odlišnost třetího DC spočívá v rozdílném umístění a využití odlišných technologií.

 

Při online provozu běží 3DC nepřetržitě, 24 hodin, 7 dní v týdnu. Neustále monitoruje dostupnost primárního datového centra CÚER a provádí online synchronizace oběma směry ve smyslu:

  1. Ukládání předpisů eReceptů z primárního do záložního centra
  2. Přenesení změny stavu předpisu eReceptu ze záložního do primárního centra
  3. Přenesení záznamů v audit logu ze záložního do primárního centra

V případě offline provozu, kdy dojde k výpadku primárních DC nahrazuje třetí DC komunikaci s externími systémy (lékárníky) v tom smyslu, že jim poskytuje pouze základní služby pro bezproblémový provoz v lékárnách. Tyto základní služby zahrnují:

  1. Načtení předpisu (eReceptu)
  2. Změnu stavu předpisu (eReceptu) na stav „PŘIPRAVOVÁN“

Synchronizace mezi primárním a záložním centrem v tento moment neprobíhá, jelikož primární DC je offline.

Jakmile dojde k obnovení primárních DC do online stavu, veškeré změny předpisů, které proběhly v záložním třetím DC po dobu výpadku, budou následně synchronizovány do 48 hodin od počátku výpadku.