Jaké jsou výhody eReceptu?

eRecept má již nyní řadu výhod. Mezi ně patří zejména vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji léku.

Dále jsou to tyto benefity:

  • eRecept není možné vyplnit neúplně
  • eRecept není možné zfalšovat
  • Lékař má možnost si ověřit, zda si lék pacient v lékárně skutečně vyzvedl, příp. který konkrétní lék mu byl vydán (pokud došlo k záměně léku)
  • Lékař má možnost zaslat identifikátor eReceptu pacientovi vzdáleně – pacient nemusí nutně navštívit lékaře (výhodné např. u chronických pacientů, kdy návštěva lékaře není vždy nutná)
  • SÚKL během listopadu 2017 zpřístupní bezplatnou webovou/mobilní aplikaci pro pacienty (pacient uvidí všechny recepty, které mu byly vystaveny elektronicky; pokud bude chtít, může tento přehled zpřístupnit svému ošetřujícímu lékaři) - spuštění závisí na součinnosti MVČR
  • SÚKL zpřístupní bezplatnou webovou/mobilní aplikaci pro lékaře (lékaři budou moci eRecepty vystavovat i v případě, že nemají k dispozici žádný speciální lékařský program - eRecept bude možné přímo v aplikaci)

Budoucí výhody eReceptu jsou pak závislé na změnách legislativy (SÚKL nemá zákonodárnou iniciativu):

  • Lékový záznam pacienta
  • Kontrola duplicit při předepisování léků
  • Modul týkající se nežádoucích lékových interakcí
  • Více položek na jednom receptu