Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Registr mandátů

Aktualizováno dne: 4.1.2024

Od 20. listopadu 2023 může pacient udělit plnou moc k tomu, aby byl zastupován při jednáních spojených s přístupem k údajům evidovaným v systému eRecept zřízeném podle § 81 odst.1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o léčivech).

 

 

 

 

 

Pacient (zmocnitel) se může nechat zastupovat zmocněncem v těchto oblastech:

·         eRecept,

·         eOčkování,

·         ePoukaz,

·         Správa souhlasů.

Zmocnění je možné nastavit prostřednictvím:

·         webové (https://pacient.erecept.sukl.cz), nebo mobilní aplikace pro pacienty (aplikace ke stažení na Google Play, App Store),

·         zasláním vyplněného formuláře prostřednictvím datové schránky zmocnitele,

·         zasláním listinného podání s úředně ověřeným podpisem zmocnitele na adresu sídla SÚKL.

Popis možností nastavení rozsahu plné moci naleznete zde.

Pokud nechcete nebo nemůžete udělit plnou moc online ve webové nebo mobilní aplikaci, můžete použít vzor podání (formulář) pro udělení plné moci, který naleznete na konci této stránky.

Zvolíte-li odeslání vyplněného formuláře v listinné podobě prostřednictvím pošty, je nutné jej opatřit úředně ověřeným podpisem zmocnitele (je možné využít kontaktní místo veřejné správy CzechPoint nebo notáře či notářský úřad nebo obecní úřad) a zaslat na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Oddělení eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

Druhou možností je odeslání formuláře z osobní datové schránky zmocnitele do datové schránky SÚKL (qwfai2m).

 

Pokud potřebujete využívat přístup k systému eRecept jako opatrovník za osobu, jejíž svéprávnost byla omezena rozhodnutím soudu, tak i to je v systému eRecept možné. Stačí na výše uvedenou adresu nebo do datové schránky SÚKL poslat volně formulovanou žádost o umožnění přístupu k údajům opatrovance a k ní přiložit prostou kopii rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, z něhož vyplývá, že jste jako opatrovník oprávněn v této oblasti jednat jménem opatrovance. Je nezbytné, aby na zaslaném rozhodnutí byla soudem vyznačena doložka právní moci.

Ještě připomínáme, že nahlížení na údaje nezletilých dětí má zákonný zástupce v pacientské aplikaci eRecept  k dispozici již nyní. Stačí pouhé přidání dítěte do své aplikace.

 

Pokud neobdržíte odpověď od Státního ústavu pro kontrolu léčiv do 30 dnů od přijetí Vašeho požadavku, můžete Vaši žádost považovat za vyřízenou.

PřílohaVelikost
PDF icon registr_mandatu_formular.pdf4.01 MB