Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Úspěšné spuštění nové funkcionality eReceptu

Státní ústav pro kontrolu léčiv 1.1.2022 do produkčního provozu úspěšně nasadil elektronickou evidenci provedeného očkování, pro kterou Ministerstvo zdravotnictví stanovilo výjimku tzv. bezsankčního období po dobu 6 měsíců ode dne zavedení této nové služby. O této výjimce bylo rozhodnuto s ohledem na bezstresové zapojení lékařů do nového modulu a dostatek času na zavedení této změny do praxe. Informace o aplikovaném očkování pacienta jsou dostupné v lékovém záznamu pacienta. Pacient má rovněž právo vyjádřit svůj nesouhlas se sdílením informací o své vakcinaci obdobně jako pro lékový záznam.