Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

eRecept není jen čárový kód

V souvislosti s povinnou elektronickou preskripcí a jejím novým řešením informuje SÚKL o elektronickém receptu (eReceptu).

eRecept je lékařský předpis vystavený v elektronické podobě. Po jeho vystavení je ze strany lékaře uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER) a každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník eRecept načte, a pokud je v CÚER nalezen, předepsaný lék může být pacientovi vydán. Tato informace je následně zapsána do CÚER.

V jaké podobě bude moci pacient eRecept získat

SÚKL připravil hned čtyři různé způsoby, jak bude možné identifikátor eReceptu pacientovi předat:

  1. Vystavení papírové průvodky, na kterou bude možné doplnit i další údaje, které pacient potřebuje znát (např. název léku, jeho dávkování apod.).
  2. Zaslání e-mailu na adresu pacienta, i v tomto případě je možné doplnit další údaje o léku.
  3. Předání eReceptu prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení pacienta.
  4. Zaslání SMS na mobilní telefon pacienta. Předpokládáme, že tato možnost, kdy bude pacientovi zaslán pouze identifikátor eReceptu bez dalších doplňujících informací, bude využívána zcela minimálně, a to např. u léků, jako je antikoncepce.

Povinná elektronická preskripce a pacient

Na základě zákona o léčivech je elektronická preskripce od ledna 2018 povinná, lékaři tedy elektronické recepty vystavují pouze v elektronické podobě. Výjimky, kdy je možné recept vystavit i papírovou formou (např. dojde-li k výpadku elektrické energie či internetu), jsou specifikovány v prováděcím právním předpise.

Pro pacienta tedy k žádným zásadním změnám nedochází a eRecept je předán jedním z výše uvedených způsobů. Pokud pacient nechce využívat e-mailu, mobilního telefonu ani aplikace, lékař mu eRecept vystaví formou papírové průvodky. Formát vystaveného eReceptu je vždy závislý na domluvě mezi pacientem a lékařem.

Aktuální výhody eReceptu

Již nyní přináší eRecept pacientům řadu výhod. Tou první je zejména vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji. Lékárník vydává léky na základě předpisu uloženém v CÚER, pacient si tedy může být jistý, že je mu vydáno přesně to, co mu lékař předepsal. eRecept zároveň není možné vyplnit neúplně a je v podstatě nemožné jej zfalšovat. Lékař si již nyní může ověřit, zda byl lék pacientovi v lékárně skutečně vydán, příp. o jaký konkrétní lék se jednalo, pokud v lékárně došlo k jeho záměně.

Mezi další výhody eReceptu v podobě jeho nadstavbových modulů, které jsou již nasazeny v produkčním provozu patří elektronická evidence provedeného očkování, a vystavování elektronických receptů s modrým pruhem. Mezi další plánované nadstavbové moduly, které budou spuštěny v průběhu roku 2022 patří elektronický poukaz na zdravotnické prostředky a přeshraniční výměna elektronických receptů.

Aktuální zapojení subjektů

K 18. 1. 2022 je v systému elektronické preskripce zapojeno 39.048 lékařů, 16.674 zdravotnických zařízení 2.611 lékáren. 

Kde hledat informace

V souvislosti s povinnou elektronickou preskripcí SÚKL provozuje webové stránky www.epreskripce.cz, kde najdou veškeré potřebné informace jak pacienti, tak také lékaři, lékárníci, zdravotní pojišťovny či dodavatelé lékařských a lékárenských software.

Oddělení eReceptu
27. 6. 2017 (Aktualizace 18. 1. 2022)