Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace k výdeji léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu

Léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu podléhají od 1.7.2018 omezení, které spočívá ve výdeji maximálně 900 mg na osobu a týden (7 dní) – viz informace na našich webových stránkách http://www.sukl.cz/sukl/od-cervence-se-zmeni-zpusob-vydeje-leku-s-obsahem. V lékárně při výdeji takového léku musí pacient předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Při zaznamenávání výdeje lékárníkem dochází ke dvěma operacím.

Po zadání identifikace pacienta dojde v prvé řadě ke ztotožnění osoby pacienta v Registru obyvatel, což je jako jeden ze základních registrů jediný referenční zdroj dat.

V případě, že je ztotožnění úspěšné, dochází ke kontrole vydaného limitu pro danou osobu v Registru léčivých přípravků s omezením. Pokud je požadovaný výdej pacienta v předepsaném limitu, lékárna může lék vydat, pokud je limit překročen, není možné výdej uskutečnit, jde o blokační chybu.

Výdej je však možné učinit i osobě, která nebyla ztotožněna, kdy se do Registru léčivých přípravků s omezením zapíší údaje, které lékárník zaznamenal (opsal z dokladu totožnosti) při vlastním výdeji. Informace o případném neztotožnění je upozornění pro lékárníka, aby zkontroloval zadané údaje, případně je opravil. U více jak 99 % občanů ČR je ztotožnění na základě jména, příjmení a data narození úspěšné. Není však možné nevydat léky pacientům neztotožněným, může jít například i o cizince.

V posledních týdnech evidujeme zvýšený počet dotazů a stížností na to, že lékárna odmítla vydat pacientovi požadovaný léčivý přípravek s pseudoefedrinem. Prověřením těchto případů šlo vždy o situaci, kdy nedošlo ke ztotožnění pacienta. Důvodů může být více, nejčastěji se však jedná o nesprávně zapsané jméno či příjmení pacienta, překlepy či chyby v zápisu data narození.

Neztotožnění však není blokační chyba, ale upozornění. V takovém případě lze pokračovat ve výdeji. Nicméně lékárna toto upozornění vyhodnotí jako nepřekročitelný problém a požadovaný lék nevydá. Problém tedy není v překročení limitu, zneužití cizí totožnosti nebo v chybě na straně SÚKL, ale v nesprávném nastavení procesu v lékárně.

Zda je tento proces nastaven dodavatelem lékárenského SW nebo je to vina přímo obsluhy již nedokážeme rozlišit. Nicméně z našich informací plyne, že některé lékárenské SW mají upozornění o neztotožnění nastaveno jako blokační chybu. Snažíme se s těmito dodavateli intenzívně jednat, informace o této funkcionalitě mají již několik měsíců.

V případě, že lékárna odmítne pacientovi vydat léčivý přípravek s pseudoefedrinem, je třeba důrazně apelovat na pracovníky lékárny, aby postupovali v souladu s doporučením, které je zveřejněno na našich webových stránkách https://www.epreskripce.cz/doporuceni-pro-vyrobce-sw-42018-sluzba-overitvydej.