Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace k výdeji Ozempic

V souvislosti s množícími se dotazy k možnostem zobrazování informací o limitech vydávaných balení léku Ozempic si dovolujeme zopakovat několik informací.

 

Systém eRecept požadovanou funkcionalitu obsahuje a je ji možné používat.

 

Věc je řešena pomocí sužby:

 

Ověřit Výdej – služba pro ověření záznamu v RLPO. Služba je určena pro léčivé přípravky s PSE (jen omezovaný volný prodej), léčebné konopí a ode dne nastavení limitů i pro Ozempic.

 

Vstupem pro službu je identifikace pacienta, HVLP kód (nebo surovina/léčebná látka v případě konopí) a množství, které chce lékárník vydat (v případě léčebného konopí i množství, které chce vykázat na zdravotní pojišťovnu).

 

V případě léčivého přípravku Ozempic je výstupem:

  1. pokud byl proveden výdej a lze vydat další, zobrazení seznamu předchozích výdejů.
  2. pokud výdej nelze provést, zobrazení informace o nemožnosti výdeje včetně informace o podmínkách výdeje.

 

Obdobnou službu má k dispozici i lékař, aby si mohl při předepisování ověřit, jestli je aktuálně předepisované množství v limitu.

 

Samozřejmě vždy záleží, jak mají služby systému eRecept implementována zdravotnická zařízení a lékárny v koncových systémech od svých dodavatelů. Proto je vhodné se v případě problémů s využitím výše uvedených služeb obrátit primárně na dodavatele software v daném zařízení.