Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Informace o plánovaném release eReceptu

Dovolujeme si vás upozornit, že v noci z pátku 17.1.2020 na sobotu 18.1.2020 (od cca 23:00 hodin v pátek do 01:00 hodin v sobotu) bude na produkční prostředí nasazen release systému eRecept verze 201704C, verze 201704B i verze 201912A.

 

Mezi hlavní nové funkcionality patří:

  • Aktivována kontrola: při založení nebo změně předpisu na IPLP léčebného konopí je povinné zadání cesty podání a lékové formy. Tato povinnost je jen pro verzi rozhraní 201704C. Ve staré verzi rozhraní 201704B tato kontrola není aktivována. V případě porušení se zobrazí chyba: „L092 Pokud eRecept obsahuje položku na léčebné konopí, musí být uvedena léková forma!“ nebo „L093 Pokud eRecept obsahuje položku na léčebné konopí, musí být uvedena cesta podání!“

 

 

  • Aktivována kontrola: při založení nebo změně výdeje na IPLP léčebného konopí se kontroluje, zda kód vydávané suroviny (léčivé látky) léčebného konopí je uveden na předpisu. Lze vydat pouze stejné léčebné konopí, které je uvedené na předpisu. (Příklad: pokud bude na předpisu uvedené "9111000 Cannabis Sativa L THC >21 % CBD <1 %", nelze provést výdej na "9112000 Cannabis Sativa L THC >21 % 1 % <= CBD <5 %"). Pozn.: Výdej i nadále může obsahovat jiné složky, které nejsou léčebné konopí (např. taxa laborum apod.) Tato kontrola je aktivována pro verzi rozhraní 201704B i 201704C. V případě porušení se zobrazí chyba: „L094 Pokud je vydávána položka na léčebné konopí, musí být při výdeji uveden stejný kód suroviny jako na předpisu.“.
  • Při založení nebo změně předpisu léčivého přípravku s omezením byla validační kontrola „R001 Překročen množstevní limit omezení!“ změněna na varování. Doposud to byla při založení nebo změně předpisu blokační chyba. U výdeje zůstává jako blokační. Tato změna se týká rozhraní 201704B a 201704C.
  • Oprava drobných chyb zjištěných provozem obou verzí

Současně bude zveřejněna i nová verze technické a provozní dokumentace.

Děkujeme za spolupráci.

Oddělení eRecept