Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Jak postupovat při předepisování zdravotnického prostředku, který vyžaduje schválení zdravotní pojišťovnou

Tento článek níže popisuje proces předepisování zdravotnického prostředku, který vyžaduje schválení zdravotní pojišťovnou. Ukázky obrazovek jsou z webové aplikace pro profesionály SÚKL. Nicméně postup by měl být stejný i při využívání software pro předepisující.

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotnický prostředek, který vyžaduje schválení zdravotní pojišťovnou

1. Předepisující zakládá ePoukaz na zdravotnický prostředek, který vyžaduje schválení zdravotní pojišťovnou.

2. Na ePoukazu předepisující zadá údaje a nastaví Stav schvalování na „Ke schválení“.

3. Na ePoukazu předepisující vyplní sekci „Údaje pro zdravotní pojišťovnu“. Povinné jsou Specifikace požadavku a Zdůvodnění. Tato sekce plně nahrazuje tzv. žádanku, která byla používána v listinném světě.

4. Předepisující založí (odešle) ePoukaz do Centrálního úložiště elektronických poukazů. ePoukaz dostane přidělený identifikátor.

Poznámka:

Pokud byl na ePoukazu požadavek na notifikaci pacienta (SMS nebo e-mail), je odeslána pacientovi notifikace o založení ePoukazu s tím, že zdravotnický prostředek na ePoukaz nejde vydat, dokud ePoukaz nebude schválen.

5. Předepisující odesílá podklady ke schválení běžnou cestou na zdravotní pojišťovnu.

Poznámka:

Zdravotní pojišťovny mají možnost načítat ePoukazy předané Ke schválení z Centrálního úložiště elektronických poukazů a budou moci ePoukazy i schvalovat (zamítat). Pojišťovny se na tuto variantu v současné době připravují.

Pokud Vám daná zdravotní pojišťovna nepotvrdí připravenost na načítání ePoukazů ke schválení z Centrálního úložiště elektronických poukazů, krok 5 (předání podkladů) musí být ze strany předepisujícího realizován stejnou cestou jako u listinných poukazů.

Dokud zdravotní pojišťovny nebudou připraveny na oboustrannou komunikaci (tedy schválení/zamítnutí ePoukazu přímo v Centrálním úložišti elektronických poukazů), krok 6 musí realizovat předepisující.

6. Po obdržení stanoviska od zdravotní pojišťovny provede lékař schválení nebo zamítnutí ePoukazu. Při schválení uvede minimálně číslo žádanky přidělené zdravotní pojišťovnou. Pokud dojde ke schválení ePoukazu a při založení ePoukazu byl požadavek na notifikaci pro pacienta (SMS nebo e-mail), pacientovi je odeslána notifikace, že byl ePoukaz schválen a může si zdravotnický prostředek vyzvednout.

Upozornění:

Pokud vystavujete ePoukaz na zdravotnický prostředek, který vyžaduje schválení zdravotní pojišťovnou a na ePoukazu nenastavíte stav schválení „Ke schválení“, potom může pacient zdravotnický prostředek vyzvednou v lékárně/výdejně/optice ještě před vlastním schválením zdravotní pojišťovnou. Hrozí neproplacení zdravotnického prostředku zdravotní pojišťovnou!

 

Zdravotnický prostředek, který po určité období nevyžaduje schválení zdravotní pojišťovnou

Některé zdravotnické prostředky (např. z úhradových skupin 01.02.01.01, 01.02.01.02, 01.02.01.03, …) vyžadují, aby lékař poslal v dávce na pojišťovnu tzv. signální kód. Od tohoto data může předepisující předepisovat zdravotnické prostředky po nějakou dobu bez nutnosti schválení zdravotní pojišťovnou. Např. po dobu 6 měsíců je tedy vlastní schválení nahrazeno signálním kódem. Po 6 měsících (nebo delší době) se pak ePoukaz dostává do „normálního“ procesu a každý takový ePoukaz musí být standardně schválen zdravotní pojišťovnou, bez toho nemůže být vydán. V případě, že ještě neuplynula doba 6 měsíců, ePoukaz předepisujte se Stavem schválení „Nevyžaduje schválení“ a do sekce „Údaje pro zdravotní pojišťovnu“ zadejte Datum signálního kódu (tedy to datum, od kdy se začalo předepisovat – tedy „datum prvního ePoukazu“ na daný zdravotnický prostředek). Takový ePoukaz se nepředává ke schválení.