Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Jak předepisovat ePoukaz na zdravotnické prostředky, které schvaluje zdravotní pojišťovna

Jak předepisovat ePoukaz na zdravotnické prostředky, které schvaluje zdravotní pojišťovna

Modul ePoukaz je součást systému eRecept.

Modul ePoukaz si dává za cíl zjednodušení procesů předpisu ePoukazu, jeho schválení zdravotní pojišťovnou a výdeje na ePoukaz.

Tento dokument stručným způsobem odpovídá na řadu základních dotazů pro předepisující ePoukazu, pokud předepsaný zdravotnický prostředek podléhá schválení zdravotní pojišťovnou.

 

Předání ePoukazu ke schválení zdravotní pojišťovně

Od 7.11.2023 jsou všechny zdravotní pojišťovny (207 - OZP, 209 - ZPŠ, 213 - RBP, 111 - VZP ČR, 205 - ČPZP, 211 - ZPMV ČR, 201 - VoZP ČR) zapojeny do elektronické výměny ePoukazů, které podléhají schválení.

Pokud je na ePoukaz předepsán zdravotnický prostředek, který vyžaduje schválení zdravotní pojišťovnou, je nutné při založení ePoukazu předepisujícím označit ePoukaz (stav schválení) „Ke schválení“, vyplnit na něm Specifikaci požadavku a Zdůvodnění a uvést zdravotní pojišťovnu. Po založení ePoukazu je ePoukaz uložen do Centrálního úložiště elektronických poukazů, odkud si ho načte pojišťovna a provede jeho schválení nebo zamítnutí.

Stačí předat ePoukaz elektronicky nebo musím poslat vytištěnou průvodku, žádanku, …

Pokud předáte ePoukaz ke schválení, do zdravotní pojišťovny již nic dalšího neposíláte. Neposílá se průvodka ePoukazu v listinné podobě, neposílá se průvodka ePoukazu do datové schránky zdravotní pojišťovny, neposílá se žádanka v listinné podobě, neposílá se žádanka v elektronické podobě (k-dávka).

Co když zdravotní pojišťovna vyžaduje dodání dalších podkladů

Pokud je k ePoukazu třeba dodat další podklady jako je například cenová kalkulace nebo technický popis, je možné dokumenty (např. ve formátu Word, Excel, PDF, obrázek – JPG, …) připojit k danému ePoukazu. Dokument může připojit výdejna nebo předepisující.

Ke schválení potřebuji podklady od výdejny

Pokud je třeba připojit k ePoukazu podklady (například cenovou kalkulaci nebo technický popis), pak je možné ePoukaz vystavit se stavem „Čeká na podklady z výdejny“ a stavem schválení „Ke schválení“.

Pacient obdrží od předepisujícího průvodku ePoukazu (listinná podoba nebo SMS nebo e-mail). Předepisující nebo pacient předá průvodku do výdejny (mimo systém eRecept). V řadě případů (např. k zhotovení individuálních zdravotnických prostředků) je zapotřebí, aby se pacient dostavil do dané výdejny zdravotnických prostředků, kde je proveden odběr měr a velikostí pacienta pro zhotovení zdravotnického prostředku na míru.

Výdejna si tento ePoukaz načte z Centrálního úložiště elektronických poukazů, připojí dokumenty a změní stav ePoukazu na „Výdejna dodala podklady“. Předepisující následně již do ePoukazu nezasahuje, ePoukaz si převezme zdravotní pojišťovna ke schválení.

Co může s ePoukazem udělat zdravotní pojišťovna, když byl předán ke schválení

Zdravotní pojišťovna ePoukaz posoudí a může ho schválit, zamítnout nebo si vyžádat informace od předepisujícího. Všechny tyto operace probíhají elektronicky v systému ePoukaz.

Jak se dozvím výsledek schválení od zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovna změní stav ePoukazu na „Schválený“, „Zamítnutý“ nebo „Vyžaduje doplnění předepisujícím“.

V případě vyžádání dalších informací může zdravotní pojišťovna k ePoukazu napsat poznámku pro předepisujícího.

Co mám dělat, když mi zdravotní pojišťovna vrátí ePoukaz k doplnění

Pokud zdravotní pojišťovna vrátí ePoukaz k doplnění, ePoukaz opravte, připojte případně přílohy a znovu dejte ePoukaz „Ke schválení“.

Jak se dozví pacient, že byl ePoukaz schválen nebo zamítnut

Pokud byl na ePoukaz zadán požadavek na notifikaci pacienta (SMS nebo email) při předepsání ePoukazu, po schválení nebo zamítnutí ePoukazu je odeslána pacientovi notifikace, že byl ePoukaz schválen nebo zamítnut.

Signální kód vlhké krytí

0082747 – KRYTÍ VLHKÉ – KÓD PRO OZNÁMENÍ ZAČÁTKU LÉČBY, SIGNÁLNÍ KÓD ZP – PROSTŘEDKY PRO VLHKÉ HOJENÍ RAN)

Uvedený signální kód je pouze kódem oznámení začátku léčby vlhkým krytím, tj. zdravotnické prostředky ze skupiny kategorizačního stromu 01.02, tzn. zdravotní pojišťovna pouze bere na vědomí zahájení a příslušné datum zavede do svého systému. Standardní schválení zdravotnického prostředku na vlhké krytí zdravotní pojišťovnou nastává až v případě, že je třeba v léčbě pokračovat i více než 6 měsíců po tomto datu, a to na základě odeslání ePoukazu předaného zdravotní pojišťovně k vyjádření. Po uplynutí 6 měsíců od vystavení signálního kódu 0082747 se schvalují jednotlivé konkrétní zdravotnické prostředky (skupina 01, uvedené v aktuálním Seznamu SÚKL), nikoliv tento signální kód. Pokud dojde ke vzniku nového defektu v jiné lokalitě, opět je třeba zahájení léčby oznámit zdravotní pojišťovně prostřednictvím dalšího signálního kódu s platností na dobu 6 měsíců.

 

Signální kód lze předat na zdravotní pojišťovnu na ePoukazu

 • Signální kód je vystavován formou ePoukazu (nikoliv žádanky).

 

Na ePoukaz se vyplní:

 • Datum vystavení ePoukazu (aktuální den, kdy je ePoukaz vystavený)
 • Platnost ePoukazu do
 • Stav schválení ePoukazu „Ke schválení“
 • Hlavní diagnóza
 • Kód signálního kódu z číselníku zdravotnických prostředků (0082747)
 • Množství (1)
 • Úhrada (Základní úhrada)
 • Číslo pojištěnce
 • Zdravotní pojišťovna
 • Telefon nebo kontaktní adresa
 • Specifikace požadavku
 • Zdůvodnění

 

Zdravotní pojišťovny ePoukaz, který obsahuje signální kód, neschvalují. Předepisující může hned následně po odeslání ePoukazu se signálním kódem vystavovat ePoukazy na zdravotnické prostředky vlhkého krytí.

 

Od kdy se počítá platnost signálního kódu

Platnost signálního kódu začíná datem vystavení ePoukazu. „Datum založení“ signálního kódu=datum vystavení ePoukazu.

Signální kód pro vysílače a přijímače

0142942 – SYSTÉM CGM – KÓD PRO OZNÁMENÍ ZAČÁTKU LÉČBY, SIGNÁLNÍ KÓD ZP – SENZORY, VYSÍLAČE A PŘIJÍMAČE, KTERÉ NEJSOU SMART ZAŘÍZENÍ

Vzhledem k tomu, že platná legislativa udává schválení pouze první preskripce v UHS 05.02.05.01, je tento kód využíván pouze pro tuto první preskripci v neomezeném časovém období. Na rozdíl od výše uvedeného kódu pro vlhké krytí se tento signální kód schvaluje zdravotní pojišťovnou. Na základě obecného signálního kódu není možné zdravotnický prostředek ve výdejně vydat, signální kód slouží k tomu, aby po jeho schválení mohl (tentýž) předepisující lékař vystavit jeden (nebo více) ePoukazů s kódem konkrétního zdravotnického prostředku

 

Signální kód lze předat na zdravotní pojišťovnu na ePoukazu

 • Signální kód je vystavován formou ePoukazu (nikoliv žádanky).

 

Na ePoukaz se vyplní:

 • Datum vystavení ePoukazu (aktuální den, kdy je ePoukaz vystavený)
 • Platnost ePoukazu do
 • Stav schválení ePoukazu „Ke schválení“
 • Hlavní diagnóza
 • Kód signálního kódu z číselníku zdravotnických prostředků (0142942)
 • Množství (1)
 • Úhrada (Základní úhrada)
 • Číslo pojištěnce
 • Zdravotní pojišťovna
 • Telefon nebo kontaktní adresa
 • Specifikace požadavku
 • Zdůvodnění

 

Převzetí ePoukazu na signální kód zdravotní pojišťovnou

Zdravotní pojišťovna ePoukaz převezme a provede jeho schválení. Až po schválení ePoukazu se signálním kódem může předepisující vystavit ePoukaz na konkrétní zdravotnický prostředek.

Jak se dozvím, že zdravotní pojišťovna ePoukaz schválila, zamítla nebo si vyžádala doplnění ePoukazu

Systém eRecept (modul ePoukaz) disponuje funkcí, která zjišťuje změny na ePoukazu provedené zdravotní pojišťovnou. Tuto funkcionalitu musí mít integrovanou Váš software.

Jak zjistím, zda již neměl pacient signální kód vystaven na ePoukazu

Systém eRecept (modul ePoukaz) disponuje funkcí, pomocí které lze zjistit, zda pacient již neměl vystavený ePoukaz se signálním kódem. Tuto funkcionalitu musí mít integrovanou Váš software. Systém nevrací signální kódy vystavené jinak, než na ePoukaz!