Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Možnosti přístupu k Centrálnímu úložišti elektronických poukazů pro předepisující a vydávající uživatele

Termín nasazení ePoukazu na produkční prostředí byl stanoven na 1.3.2022. SÚKL k tomuto datu připravil ePoukaz ke spuštění, vzhledem k absenci vyhlášky bude však zahájení provozu odloženo.

Na základě zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích bude možné vystavovat poukazy na zdravotnické prostředky elektronicky. Při vytváření modulu ePoukaz byla snaha o maximální využití stávajících funkcionalit systému eRecept a tím co nejvíce zjednodušit předepisování a vystavování ePoukazu.

Možnosti přístupu k Centrálnímu úložišti elektronických poukazů pro předepisující a vydávající uživatele jsou definovány v § 31 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích.

 

 

 

 

Předepisující uživatelé:

Lékař může přistupovat prostřednictvím:

a) Přístupových údajů – pokud již přístupové údaje k systému eRecept má, může tyto využít pro předepisování elektronických poukazů. V případě, že přístupové údaje nemá, může si podat žádost.

NEBO

NIA ​(pro bezpečné a zaručené ověření uživatele) – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB). V případě přístupu prostřednictvím NIA by si měl ověřit u poskytovatele zdravotních služeb, kde pracuje, zda lékařský či nemocniční software tuto možnost přihlášení umožňuje.

Lékař může využít obě možnosti přihlášení například podle možností pracoviště, kde zrovna předepisuje.

b) pouze NIA – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB)

Pokud si zvolí možnost přihlášení pouze prostřednictvím NIA, nemůže se již přihlašovat přístupovými údaji, které obdržel od SÚKL. Tuto volbu může nastavit prostřednictvím Portálu Externích identit. V případě přístupu prostřednictvím NIA by si měl ověřit u poskytovatele zdravotních služeb, kde pracuje, zda lékařský či nemocniční software tuto možnost přihlášení umožňuje.

Pro předepisování ePoukazů je stejně jako pro eRecept vždy využíván komunikační (SSL) certifikát zdravotnického zařízení.

Jiný nelékařský zdravotnický pracovník může přistupovat prostřednictvím:

a) NIA – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB)

Zároveň je nutné, aby odpovědná osoba zaregistrovala uživatele do systému Externích identit (EI) provozovaných a spravovaných SÚKL. Tato funkcionalita bude dostupná po přihlášení oprávněné osoby prostřednictvím přístupových údajů zdravotnického zařízení do systému EI.

b) Přístup prostřednictvím software daného zdravotnického zařízení. Odpovědná osoba zdravotnického zařízení zaregistruje své uživatele do systému EI provozovaných a spravovaných SÚKL. Tato funkcionalita bude dostupná po přihlášení oprávněné osoby prostřednictvím přístupových údajů zdravotnického zařízení do systému EI. Po přidání uživatele obdrží tento login, kterým se bude přihlašovat do produkčního prostředí ePoukazu – za identifikaci osoby ručí poskytovatel zdravotních služeb.

Pro předepisování ePoukazů je stejně jako pro eRecepty vždy využíván komunikační (SSL) certifikát zdravotnického zařízení.

Home Care může přistupovat prostřednictvím:

Aplikace. Odpovědná osoba zaregistruje své uživatele do systému EI provozovaných a spravovaných SÚKL. Tato funkcionalita bude dostupná po přihlášení oprávněné osoby prostřednictvím přístupových údajů subjektu do systému EI. Po přidání uživatele obdrží tento login, kterým se bude přihlašovat do produkčního prostředí ePoukazu – za identifikaci osoby ručí zaměstnavatel, který registraci provedl.

Vydávající uživatelé:

Farmaceut může přistupovat prostřednictvím:

a) Přístupových údajů – pokud již přístupové údaje k systému eRecept má, může tyto využít pro výdej elektronických poukazů. V případě, že přístupové údaje nemá, může si podat žádost.

NEBO

NIA (pro bezpečné a zaručené ověření uživatele) – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB). V případě přístupu prostřednictvím NIA by si měl ověřit u poskytovatele zdravotních služeb, kde pracuje, zda lékárenský software tuto možnost přihlášení umožňuje.

Lékárník může využít obě možnosti přihlášení například podle možností pracoviště, kde zrovna vydává.

b) pouze NIA – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB)

Pokud si farmaceut zvolí možnost přihlášení pouze prostřednictvím NIA, nemůže se již přihlašovat přístupovými údaji, které obdržel od SÚKL. Tuto volbu může nastavit prostřednictvím Portálu Externích identit. V případě přístupu prostřednictvím NIA by si měl ověřit u poskytovatele zdravotních služeb, kde pracuje, zda lékárenský software tuto možnost přihlášení umožňuje.

Pro výdej ePoukazů je stejně jako pro eRecept vždy využíván komunikační (SSL) certifikát zdravotnického zařízení (lékárny).

Farmaceutický asistent/pracovník výdejny, která je poskytovatel zdravotnických služeb může přistupovat prostřednictvím:

a) NIA – musí být ověřen v registru obyvatel (ROB)

Zároveň je nutné, aby odpovědná osoba zaregistrovala uživatele do systému Externích identit (EI) provozovaných a spravovaných SÚKL. Tato funkcionalita bude dostupná po přihlášení oprávněné osoby prostřednictvím přístupových údajů zdravotnického zařízení do systému EI.

b) Přístup prostřednictvím software daného zdravotnického zařízení. Odpovědná osoba zdravotnického zařízení zaregistruje své uživatele do systému EI provozovaných a spravovaných SÚKL. Tato funkcionalita bude dostupná po přihlášení oprávněné osoby prostřednictvím přístupových údajů zdravotnického zařízení do systému EI. Po přidání uživatele obdrží tento login, kterým se bude přihlašovat do produkčního prostředí ePoukazu – za identifikaci uživatele ručí poskytovatel zdravotních služeb.

Pro výdej ePoukazů je stejně jako pro eRecept vždy využíván komunikační (SSL) certifikát zdravotnického zařízení.

Pracovník smluvní výdejny včetně optiky může přistupovat prostředncitvím:

Aplikace SÚKL nebo software dané výdejny či optiky. Odpovědná osoba zaregistruje své uživatele do systému EI provozovaných a spravovaných SÚKL. Tato funkcionalita bude dostupná po přihlášení oprávněné osoby prostřednictvím přístupových údajů subjektu do systému EI. Po přidání uživatele obdrží tento login, kterým se bude přihlašovat do produkčního prostředí ePoukazu – za identifikaci uživatele ručí zaměstnavatel, který registraci provedl.

Pro výdej ePoukazu je využíván komunikační (SSL) certifikát výdejce (výdejny, optiky).

UPOZORNĚNÍ: Pokud bude uživatel přistupovat prostřednictvím NIA, není zapotřebí při aktivních operacích (předepisování/výdej eReceptů a ePoukazů) osobní kvalifikovaný certifikát vystavený jednou ze čtyř akreditovaných certifikačních autorit. (Česká pošta, s.p., První certifikační autorita a.s., eIdentity a.s. a SZR).