Nová předepisovací vyhláška

Dovolujeme si vás informovat, že dne 10. 12. 2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška 329/2019 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb. Účinnost je stanovena na 1. leden 2020 s výjimkou ustanovení § 11, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.

Touto vyhláškou se zároveň zrušují část druhá vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů a vyhláška č. 415/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů.

 

 

 

 

Na základě této nové vyhlášky platí od 1.1.2020 možnost předepisování pouze 1 položky na elektronickém receptu. Viz §5 odst. 6

Požadavek na vytvoření elektronického receptu nesmí obsahovat více než jeden druh léčivého přípravku.

Elektronický recept může být i nadále vystaven jako opakovací.

Na listinném receptu lze dočasně předepisovat 2 položky jako dosud. Viz §13 odst. 1

Na recept v listinné podobě lze do 31. května 2020 předepsat nejvýše 2 druhy léčivého přípravku a od 1. června 2020 lze předepsat pouze 1 druh léčivého přípravku.

Recept v listinné podobě, již není možné vystavit jako opakovací. Viz § 5 odst. 1 písm. c).