Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Nové upozornění pro lékaře v systému eRecept

 

Na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví je od 1.12.2023 zavedeno v systému eRecept nové systémové upozornění (měkká chyba) při předepisování následujících léčivých přípravků:

ATC skupina Kód SÚKL Název a doplněk léčivého přípravku
N06AB05 PAROXETIN 0187749 ARKETIS 20MG TBL NOB 98
  0105887 ARKETIS 20MG TBL NOB 28
  0232070 PAROXINOR 20MG TBL FLM 30 II
  0030805 REMOOD 20MG TBL FLM 30
N06AB08 FLUVOXAMIN 0266728 FEVARIN 100MG TBL FLM 30
  0266726 FEVARIN 50MG TBL FLM 30
N06AB03 FLUOXETIN 0098791 DEPREX 20MG CPS DUR 30
  0161631 FLUOXETINE VITABALANS 20MG TBL FLM 30
  0161633 FLUOXETINE VITABALANS 20MG TBL FLM 100
  0237160 FLUZAK 20MG CPS DUR 30
  0054423 MAGRILAN 20MG CPS DUR 30

 

Upozornění je reakcí na aktuálně neuspokojivou dostupnost uvedených léčivých přípravků.

Text upozornění: „Upozorňujeme, že léčivý přípravek je aktuálně omezeně dostupný. S ohledem na další pacienty, prosíme, zvažte množství jeho preskripce včetně použití opakovacího receptu.“

K výše uvedenému uvádíme následující.

Dne 15.11.2023 se uskutečnila schůzka mezi zástupci Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále jen „psychiatrická společnost“). Obsahem této schůzky byla přetrvávající neuspokojivá dostupnost léčivých přípravků používaných v oblasti psychiatrie.

Všechny zúčastněné subjekty se shodly, že vhodným opatřením k předcházení nadměrného předepisování výše uvedených léčivých přípravků a současně k efektivnímu předání potřebných informací o omezené dostupnosti těchto léčivých přípravků je právě tzv. měkká hláška v systému eRecept. Tato hláška systémově neomezuje preskripci, avšak upozorňuje předepisujícího lékaře, aby zvážil, zda je v daném čase nezbytně nutné předepsat větší množství léčivého přípravku, což by mohlo mít dopady na možnosti výdeje pro další pacienty.

Uvedené léčivé přípravky jsou významné pro poskytování zdravotních služeb, což je Ministerstvu zdravotnictví i Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv obecně známo.