Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Zabezpečení lékového záznamu

Do systému eRecept, který zajišťuje funkcionalitu lékového záznamu, je zabudována celá škála preventivních i následných záruk technického i administrativního charakteru zajišťujících, že nahlédnout na lékový záznam mohou jen povolané osoby. Nahlížet do lékového záznamu je dovoleno pouze lékaři, u něhož je možné prokázat, že existuje vztah mezi ním a pacientem, tedy, že mu poskytuje zdravotní služby (například mu předepsal lék, který si pacient vyzvedl, případně pacient projevil svou vůli s nahlížením na LZ předložením identifikačního dokladu).

Lékový záznam je jen funkcionalita umožňující náhled na data, která jsou již dnes uložena v centrálním úložišti elektronických receptů. Již dnes daty svých pojištěnců disponují například zdravotní pojišťovny. Centrální úložiště eReceptů je velmi dobře a spolehlivě zabezpečeno.

Lékaři a lékárníci přistupují do lékového záznamu na základě schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv a skrze autentizační elektronické klíče vydané na konkrétní ověřenou osobu. Kdo do lékového záznamu nahlížel pacient lehce ověří v historii přístupů.

Přípravu sdíleného lékového záznamu Ministerstvo zdravotnictví intenzivně konzultovalo s Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Věděli jste, že…

Pokud by v naprosto nemyslitelných situacích přece jen došlo ke zneužití dat, je v zákonech zabudováno několik sankčních mechanismů – od vysokých pokut (až 20 mil. Kč), až po možnost zrušení oprávnění k poskytování zdravotních služeb či dokonce trestněprávní sankce.