Co říká o sdíleném lékovém záznamu Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů?

"Sdílený lékový záznam pacienta přináší lidem komplexní přehled o jimi užívaných lécích, což nám, praktickým lékařům, ulehčuje práci. Ve své praxi se často setkávám s případy, kdy pacienti často neznají léky, které berou a mají často zmatky v dávkování. Stává se i to, že užívají dva identické léky s různými komerčními názvy. To je zvláště u starších pacientů nebezpečné. Hrozí předávkování a nežádoucí interakce léků. Jako praktický lékař vítám, že díky lékovému záznamu se mohu zorientovat v tom, jaké léky předepsali mému pacientovi lékaři jiných specializací a zda a jak je užívá. Díky tomu mohu pacientům lépe pomoci."