Doporučení pro výrobce SW 3/2018 - Zadávání identifikátoru