Doporučení pro výrobce SW 6/2020 - záložní datové centrum - dodatek